Menteşeoğlu Mesud Bey

Menteşeoğlu Mesud Bey, Menteşe Beyliği'nin ikinci hükümdarı.

Menteşeoğlu Mesud Bey
Menteşe Beyi
Görev süresi
1282-1320
Yerine geldiği Menteşe Bey
Yerine gelen Menteşeoğlu Şücaüddin Orhan Bey
Kişisel bilgiler
Dini İslam

Menteşe Bey’in oğludur. Babasının ölümünden sonra beyliğin başına geçmiştir. Menteşe Bey’in diğer oğlu Kirman (Kerman) Finike'de hüküm sürmüştür ancak Mesud Bey'e tabii mi yoksa ona muhalif mi olduğu belirsizdir. Mesud Bey 1300 yılında Rodos adasının önemli bir kısmını ele geçirdi. Aynı yıllarda Girit ile Menteşe Beyliği arasında ticari ilişkiler başladı. Daha sonra Hospitalier Şövalyeleri 1308’de Rodos adasına egemen oldular. Hospitalier Şövalyeleri'nin 1311 yılı başlarında Ceneviz tüccarlarının mallarını el koymaları üzerine Cenevizliler Menteşeoğulları ile ittifak yaptılar. Mesud Bey’in ölümü muhtemelen 1319'dan öncedir. Altı oğlundan biri olan Şücaüddin Orhan onun yerine geçmiştir.[1]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Merçil, Erdoğan (2004). "Menteşoğulları". TDV İslâm Ansiklopedisi. 29. Türkiye Diyanet Vakfı. ss. 152-153. Erişim tarihi: 12 Ocak 2021. 
Resmî unvanlar
Önce gelen:
Menteşe Bey
Menteşe Beyi
1282-1320
Sonra gelen:
Menteşeoğlu Şücaüddin Orhan Bey