Mensur Akgün siyâset bilimi, uluslararası ilişkiler uzmanı akademisyen.

Mensur Akgün, Yeni Yüzyıl, Star, Referans gazetelerinde uluslararası ilişkiler ve siyâsetle ilgili konularda köşe yazarlığı yaptıktan sonra hâlen yazılarına Karar gazetesinde devam ediyor.

Akademik kariyeri değiştir

Mensür Akgün, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin uluslararası ilişkiler bölmününden 1981 yılında mezun oldu. 1987'de Norveç'teOslo Üniversitesi’nde sosyal antropoloji bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1992 yılında İstanbul Boğaziçi Üniversitesi’nde doktora çalışmasını tamamlayarak "doktor" ünvânını aldı. Hâlen profesör ünvânıyla İstanbul Kültür Üniversitesi idari ve iktisadi bilimler fakültesi Uluslararası ilişkiler bölüm başkanı olarak akademik faaliyetlerine devam etmektedir.

Mensur Akgün’ün araştırma alanı ve konuları arasında Orta Doğu, Kıbrıs, Türkiye ve Ermenistan öne çıkmaktadır.

Diğer çalışmaları değiştir

Mensur Akgün, İstanbul Kültür Üniversitesi bünyesinde Sylvia Tiryaki ile birlikte Küresel Siyasal Eğilimler Merkezi (Global Political Trends Center) isimli araştırma birimini kurdu. Halen Türk Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı TESEV’in dış politika danışmanlığını ve Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği TÜSİAD tarafından yayınlanan bir derginin de yayın yönetmenliğini yapmaktadır.

Mensur Akgün, Dünya Engelliler Vakfı'nın danışma kurulu üyesidir.

Yayınları değiştir

Kitaplar değiştir

  • Küreselleşen Dünyada Farklı Sorunlar Farklı Perspektifler, (Çağla Gül Yesevi ile birlikte derleyen), İstanbul Kültür Üniversitesi - İKÜ Yayınevi, İstanbul 2014, ISBN 9786054763276
  • Ortadoğu'da Türkiye Algısı, TESEV Yayınları, İstanbul 2010
  • Türkiye-Rusya İlişkilerindeki Yapısal Sorunlar ve Çözüm Önerileri, TÜSİAD, İstanbul 1999
  • Körfez Bunalımı ve Türkiye, (Haluk Ülman ile birlikte derleyen) Ortadoğu Sorunları ve Türkiye (İstanbul: TUSES, 1991).
  • Ülkesinin Büyük Britanya ile İlişkileri Üstüne Bir Türk’ün Düşünceleri, Tarih ve Toplum, vol.17, no.99, 1992.
  • Ortadoğu Maceraları, Gencer Özcan (Der.) Onbir Aylık Saltanat: Siyaset, Ekonomi ve Dış Politikada Refahyol Dönemi (İstanbul: Boyut,1998).
  • Türkiye’den Bakarak Türk Rus-İlişkileri, Alaeddin Yalçınkaya (der.) Türk Cumhuriyetleri ve Petrol Boru Hatları (İstanbul: Bağlam Publications,1998).
  • Türk Dış Politikasında Bir Jeopolitik Etken Olarak Boğazlar, Faruk Sönmezoğlu (der.) Türk Dış Politikasının Analizi (İstanbul: Der Publications, 1998).

Dış bağlantılar değiştir