Mendil kapmaca

Mendil kapmaca çocukların ve gençlerin oynadığı bir oyundur. Oyunu oynayacaklar önce 2 gruba ayrılırlar. İki grup arasında en az 20, en fazla 50 metre mesafe olur. Oyuna başlamadan önce bir ebe, bir de oyunu yönetecek hakem seçilir. Hakem, seçilen ebeyi ortaya alıp etrafına 1,5–2 metre. yarıçapında bir çember çizer, gruplarıdakileri ise birerli sıraya sokar. Mendilci belirlenen yerde elini serbest bir şekilde aşağıya doğru sarkıtır. Hakemin düdüğü veya komutu ile gruplardan 1'er kişi mendilcinin elindeki mendili rakibi tarafından ebelenmeden grubuna getirmek için hızlıca koşarlar. İlk gelen mendili alıp grubuna götüremez ise, diğer bir deyişle ikisi de ebenin yanına aynı anda gelmişlerse, rakipler arasında bir kapışma başlar. Rakipler devamlı birbirlerinin dalgın anlarını kollarlar. Bu nedenle birbirlerine, dikkatlerini dağıtmak için çeşitli bakışlar atarlar, hareketler yaparlar, laflar söylerler. Çünkü, bu kapışmanın sonunda biri hızla mendili kaparak kendi grubuna doğru koşacaktır. Mendil kapılmadan ebenin etrafına çizilen 1,5–2 m. yarıçaplı sınırı (çemberi) aşmak yasaktır. Burada uygulanan taktiklerden biri, mendili kapıyormuş gibi yapıp almamaktır. Rakip yanılırsa sınırı hemen geçer ve grubu adına 1 puan kazanılır. Eğer oyunculardan biri mendili kapıp da grubuna doğru koşmaya başlarsa, diğeri onu grubuna ulaşmadan ebelemeye (yakalamak) çalışır. Mendili, rakip oyuncu tarafından ebelenmeden (yakalanmadan) grubuna getiren oyuncu, grubuna 1 puan kazandırır, mendili kaptıktan sonra ebelenirse karşı grup 1 puan kazanmış olur.