Mekanizma

makinenin dinamik analizinde uzuvları arasında hareket iletimi ya da kuvvet iletimi

Mühendislik'te mekanizma, girdi kuvvetlerini ve hareketi istenen çıktı kuvveti ve hareket grubuna dönüştüren cihaz'dır. Mekanizmalar genellikle aşağıdakileri içerebilen hareketli bileşenlerden oluşur:

Bir uçağın iniş takımı'nın tahrik mekanizması çizimi

Kuvvet ve hareketin birleşimi gücü tanımlar, mekanizma istenen kuvvet ve hareketi sağlamak için bu gücü yönetir.

Genelde mekanizma, mekanik sistem veya makine denilen daha büyük bir sistemin parçasıdır. Bazen bir makinenin tamamı mekanizma olarak adlandırılabilir; örn: bir arabanın direksiyon mekanizması veya bir saatinin kurma mekanizması.

Genel olarak bir makinenin dinamik analizinde uzuvları arasında hareket iletimi ya da kuvvet iletimi incelenir. Bu işlevlere göre bu katı cisimlerin birbirlerine bağlanarak oluşturduğu uzuvlar topluluğuna farklı isimler vermek, genelde olmasa dahi, yapılan işlevin tanımlanmasında kolaylık sağlamaktadır. Eğer bu katı cisimler topluluğunun analizinde hareket iletimi, yer değiştirme-hız-ivme, söz konusu ise bu katı cisimlerin birbirlerine mafsallanarak oluşturduğu düzeneğe mekanizma denir.

Ayrıca bakınız değiştir