Mehmet Zeki Pakalın

Mehmet Zeki Pakalın (1886, Manastır, Ohri - 1972, İstanbul), Osmanlı tarihi üzerine ansiklopedik ve biyografik çalışmalar yapmış Türk tarih araştırmacısı.

Manastır Askeri Rüştiyesi'nden sonra Mülkiye İdadisi'nde okudu. Daha sonra İstanbul'da devam ettiği Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'deki yükseköğrenimini hastalığı nedeni ile bitiremedi. Şehremaneti'de memur olarak çalıştı. Orhaniye ve Kavala kazalarında mal müdürlüğü, Drama sancağı muhasebeciliği, Selanik emlak-i Emriye müdürlüğü, Dıvan-ı muhasebat murakıplığı, Emlak ve Eytam Bankası'nda Emlak müfettişliği, İstanbul kazanç itiraz komisyonu üyeliği ve İstanbul Defterdar yardımcılığı gibi çeşitli görevlerde bulundu. 1950'de emekli oldu. Pakalın'ın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü isimli çalışması deyim ve terimlerin yanında Osmanlı Kurumları hakkında ayrıntılı bilgiler muhteva eder.

Başlıca EserleriDüzenle

 • Maktul Şehzadeler (1918)
 • Türkiye Teracimi Ahval Ansiklopedisi (1929)
 • Tanzimat Maliye Nazırları (1939)
 • Mahmut Nedim Paşa (1940)
 • Midhat Paşa (1940)
 • Son Sadrazamlar ve Başvekiller (1940)
 • Hüseyin Avni Paşa (1941)
 • Safvet Paşa (1943)
 • Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü (1946)
 • Tarih Boyunca Kadın-Erkek Dedikoduları (1949)
 • Mektep Fıkraları (1950)

Dış bağlantılarDüzenle