Mehmed Nuri Efendi (1773 doğumlu)

1838-1839 arasında Hariciye Nazırlığı yapan Osmanlı diplomat

Mehmed Nuri Efendi (d. 1773 - ö. 1843), Tanzimat döneminde, 1838-1839 yıllarında Hariciye Nazırlığı yapan bir Osmanlı diplomatıdır.[1]

Mehmed Nuri Efendi
Osmanlı Hariciye Nazırı
Görev süresi
1838-1839
Yerine geldiği Koca Mustafa Reşid Paşa
Yerine gelen Koca Mustafa Reşid Paşa
Kişisel bilgiler
Ölüm 1843
Erzurum

Divan kaleminden yetişen Mehmed Nuri Efendi, Reis-ül küttâb yardımcılığı yaptıktan sonra, Aralık 1834'te Osmanlı Devleti'nin Londra büyükelçiliğine atandı. Daha sonra Ağustos 1836'da Paris büyükelçisi oldu. Haziran 1837'de Hariciye müsteşarı olduktan sonra Ağustos 1838'de vekaleten Hariciye Nazırlığına getirildi. Nazırlık yaptığı bu dönemde Baltalimanı Antlaşması'nda Osmanlı'yı temsil etti.[2] 1839'da ikinci bir defa Paris büyükelçisi yapıldı. Bu görevde 2 yıl kadar kaldı. 1842 yılında Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye üyesi oldu.[3]

Mayıs 1843 yılında İran'la yapılmakta olan sınır belirleme görüşmelerini yürütmekteyken Erzurum'da öldü.[4]

Asım Mehmed Paşa'nın babası ve Fenerbahçe'nin kurucusu Nurizade Ziya Songülen'in büyük dedesidir.[5]

Kaynakça değiştir

  1. ^ Kuneralp, Sinan (1999) Son Dönem Osmanlı Erkan ve Ricali (1839 - 1922) Prosopografik Rehber, Istanbul: ISIS Press, , ISBN 9784281181.
  2. ^ Balta Limanı Ticaret Muâhedeleri ve Tatbikatı”, I. Milletlerarası Türkoloji Kongresi (İstanbul, 15-20 Ekim 1973): Tebliğler, İstanbul 1979, I, 200-206.
  3. ^ "Mehmed Nuri Efendi'nin Londra (1834-1836) ve Paris (1836-1837/1839-1841) Elçilikleri". Özlem Sonay, Beylikçi Nuri Mehmed Efendi’nin Londra Sefaret-i Mahsusası (1250-1252) ve Paris Büyük Elçilikleri (1252-1253 ve 1255-1257) Hakkında Mezuniyet Travayı, Bitirme Tezi, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İstanbul, 1940, s. 8-9. Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi/ International Journal of Historical. 30 Eylül 2020. 8 Ekim 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Eylül 2020. 
  4. ^ Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) (1996), Sicill-i Osmani, İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN 975-333-0383 C.III, [1]
  5. ^ "Osmanlı Divan-ı Muhasebat Reisleri" (PDF). Mehmet Süreyya, Sicil-i Osmani, I, s. 326. T.C. Sayıştay Arşivi. 16 Haziran 2011. 22 Mart 2020 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Haziran 2011. 
Siyasi görevi
Önce gelen:
Koca Mustafa Reşid Paşa
Osmanlı Hariciye Nazırı
1838 - 1839
Sonra gelen:
Koca Mustafa Reşid Paşa