Mehmed Nuri Efendi

Mehmed Nuri Efendi, şu anlamlara da gelebilir:

  • Mehmed Nuri Efendi (d. 1773 - ö. 1843), Tanzimat döneminde, 1838-1839 yıllarında Hariciye Nazırlığı yapan bir Osmanlı diplomatıdır.
  • Mehmed Nuri Efendi (d. 1854 - ö. 1938), Meclis-i Mebûsan I.(3) dönem Elazığ mebusu
  • Mehmed Nuri Efendi (d. 1859 - ö. 1927), Osmanlı İmparatorluğu'nun son Şeyhülislamı