Mehâsin, 14 Eylül 1908 ile 25 Kasım 1909 arasında yayımlanan Osmanlı Devleti'nin ilk renkli ve resimli kadın dergisidir. Dergide kadınlar için düzenlenmiş konferans metinleri yayımlamıştır.

Mehâsin
KategorilerKadın
SıklıkAylık
İlk sayı14 Eylül 1908
Son sayı25 Kasım 1909 (6 sayı)
ÜlkeOsmanlı İmparatorluğu

Hakkında

değiştir

2. Meşrutiyet döneminin önemli kadın dergilerinden biridir.[1] Özellikle moda odaklı sayfalarıyla Türk kadınının her alanda gelişimine ve Batı'nın benimsenmesinde ve giyim tarzı ve modanın yayılmasında katkıda bulunan ilk dergilerden biri oldu.[2] Sayfalardaki Osmanlıca metinlerinin Türkçe çevirisinden elde edilen bilgiler doğrultusunda, dönemin Avrupa kadın modasının tasarım özellikleri yorumlandı.[2] Ortaya çıkan temalarda Mehâsin dergisinin daha çok Avrupalı kadın ve giyim modasına yönelik bilgi ve görsellere yer verdiği görülmüştür. Bu çalışmanın Türk giyim tarihine kaynak oluşturacağı ve kültürel birikimimize katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Kapağında Abdülhak Hamid’in “Bir milletin nisvanı derece-i terakkisinin mizanıdır” sözüne yer vermiştir.[3] Bu şekilde kadın inkılabına önem verdiğini göstermektedir. Güzel sanatlar, el sanatları, edebiyat, müzik ve moda gibi konulara yer vermiştir. Dergi dönemin kadın tartışmalarına katılmıştır.[2] Dergide kadın yazarlar olarak Emine Semiyye, Münevver Asım, Fatma Sabiha, Şukufe Nihal, Halide Salih ve Zühre Hanım katkıda bulunmuştur.[3]

Ayrıca bakınız

değiştir

Kaynakça

değiştir