Mars Harekâtı

Mars Harekâtı II. Dünya Savaşı sırasında Alman güçlerine karşı Sovyet güçleri tarafından başlatılan operasyonun kod adıydı. Bu harekat Georgi Jukov tarafından koordine edilen Sovyet Batı Cephesi ve Kalinin Cephesinin ortak bir operasyonuydu.

İkinci Rzhev-Sychevka Taarruzu sırasında doğu cephesi