Marcus Calpurnius Bibulus

Marcus Calpurnius Bibulus (d. MÖ ? - ö. MÖ 48), Roma Cumhuriyeti'nin son dönemlerinde yaşamış olan optimates kliğine mensup Romalı politikacı.

Bibulus, Marcus Porcius Cato Uticencis'in damadıdır. MÖ 59 yılında optimatların, Senato'da bulunan muhafazakâr cumhuriyetçilerin ve Sezar muhaliflerinin desteği ile Birinci Üçlü Yönetim için Konsül seçildi. Aynı yıl konsül seçilen Sezar'ın müttefiki Lucius Lucceius'u konsül seçtirme çabaları başarısızlıkla sonuçlanmış oldu. Yine de, triumvirliğin sağladığı güç sayesinde Sezar, Bibulus ve optimatlar'ın otoritesinden kurtulmayı başardı.

Bibulus'un bilinen en büyük eylemi Sezar'ın Pompey'in askerlerine Campania'da toprak verilmesi önerisini veto etmesidir. Sezar yine de teklifini meclisine sunup Bibulus da bu öneriyi engellemeye çalışınca toplanan kalabalık Liktorların taşıdığı fascesleri kırmış ve üzerine dışkı dökmüştü. Bibulus konsüllük görevinin geri kalanını ölüm korkusuyla evine çekilerek tamamlamış ve Sezar'ı Roma'yı kontrol etme konusunda yalnız bırakmıştı. Bu yıl, populares kliği tarafından alay etmek amacıyla "Jül ve Sezar" yılı olarak adlandırılırken "optimatlar" kliğinin buna cevabı Sezar'ı, Bithynia kralı ile ilişki yaşadığı söylentilerine vurgu yapmak amacıyla "Bithynia kraliçesi" olarak çağırmak olmuştu.

MÖ 52 yılında bir senatör olarak Sezar'ın düşmanı olan Pompey'i desteklemişti. Bibulus ve Cato Uticencis, Publius Clodius'un ölmesi üzerine MÖ 51 yılında Pompey'in tek başına konsüllük yapmasına izin vermişlerdir. Bibulus, MÖ 51 yılında Suriye valisi olarak atanmıştır.

MÖ 48 yılında Sezar'a karşı Pompey'le ittifak kurmuş ve Pompey'in donanmasına Adriyatikte komuta etmiştir. Sezar'ın donanmasını ele geçirerek onu Epir'de zor durumda bırakmış ancak bu başarı Pharsalus savaşında Pompey'i yenen Sezar'a karşı küçük bir zaferden öte gidememiştir. Bibulus MÖ 48 yılında ölmüştür.

Bibulus iki kez evlenmiştir. İlk evliliğinden aralarında Lucius Calpurnius Bibulus'ın da olduğu üç oğlu olmuştur. İki büyük oğlu ise Ptolemy Auletes'in askerleri tarafından Mısır'da öldürülmüştür. İkinci karısı Cato'nun kızı Porcia'dır.

KaynakçaDüzenle