Maquis

Fransız direniş örgütü

Maquis, II. Dünya Savaşı yıllarında Fransız Direnişi doğrultusunda hareket eden gerilla grupları. Genellikle taşrada etkin oldular.

Maquis direnişçileri (Boulogne, Fransa 14 Eylül 1944)

Kelime anlamı değiştir

Kelime orijinal olarak Kuzeydoğu Fransa'da yer alan, çalılıklarla kaplı bir çeşit yüksek coğrafi araziyi anlatan makiden gelir. Silahlı direniş grupları bu arazilerde saklandılar. Daha sonra terim, "silahlı direniş savaşçısı" anlamında bir şeref unvanına dönüştü ve Fransız Direnişi'nin sembolü oldu.

Taktikler değiştir

Direnişçilerin birçoğu Breton'un ve Güney Fransa'nın dağlık bölgelerinde operasyonlarını yürüttü. Gerilla taktikleri uyguladılar, Alman milislerini ve işgalci birlikleri bezdirmeye çalıştılar. Bazı direnişçilerin gaddarlık etmesine ve köy yağmalamalarına rağmen Maquis direnişçileri genellikle yerel halktan destek görmüş ve sempati kazanmıştır. Mart 1944'te, direnişin yoğun olduğu bölgelerde başlayan Alman misillemeleri karşısında yer alan bu gruplarda direnişçi sayıları 10 ila 1000 arasında değişiyordu.

Örgütlenmesi değiştir

Maquis birlikleri genel olarak Fransız İç Kuvvetleri Forces françaises de l'intérieur F.F.I. olarak tanımlanırdı. Bu birlikler siyasi ve askerî özellikleirne göre üç önemli bölümden oluşuyordu:

Bu örgütlerin tamamı Naziler ve işbirlikçileri tarafından terörist ilan edilmiştir.

Konuyla ilgili yazılan eserler değiştir

  • Dank, Milton, İşbirlikçiler, Altın Kitaplar Yayınevi, 1975

Ayrıca bakınız değiştir