Vichy Fransası

II. Dünya Savaşı Sırasında Kurulan Fransız Devleti
(Vichy rejimi sayfasından yönlendirildi)

Vichy Fransası (resmi adı Fransız Devleti, Fransızca: État français), İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'nın Fransa'yı mağlup etmesinden sonra Fransa'nın Vichy kentinde kurulan Fransız hükûmetidir (Temmuz 1940 - Eylül 1944). Devlet Başkanlığına Birinci Dünya Savaşı'nın Fransız kahramanlarından Mareşal Philippe Pétain getirilmiştir. Kasım 1942'de Müttefikler'in Fransız Kuzey Afrikası'ndaki çıkarmalarını takiben, Güney Fransa da Almanya ve İtalya tarafından askeri alanda işgal edilmiştir. 1942 yılının sonlarına doğru Almanya’nın Anton Harekâtı ile işgal edilmiştir.

Vichy Fransası
État Français
Fransız Devleti
1940-1942
Vichy Fransası bayrağı
Bayrak
{{{arma_açıklaması}}}
Arma
Slogan
"Travail, Famille, Patrie" (İş,Aile,Vatan)
Koyu mavi: De jure Vichy Fransası Teal: De jure Vichy Fransası, Alman işgali altında Açık mavi: Vichy Fransası kontrolündeki kalıcı sömürgeler Toz mavi: Vichy Fransası kontrolündeki sömürgeler, erken kaybedildi
Koyu mavi: De jure Vichy Fransası
Teal: De jure Vichy Fransası, Alman işgali altında
Açık mavi: Vichy Fransası kontrolündeki kalıcı sömürgeler
Toz mavi: Vichy Fransası kontrolündeki sömürgeler, erken kaybedildi
1941'de Vichy Fransası: *   İşgal edilmemiş alan *   Alman işgali altındaki bölge *   Fransız protektoları
1941'de Vichy Fransası:
  •   İşgal edilmemiş alan
  •   Alman işgali altındaki bölge
  •   Fransız protektoları
BaşkentVichy (de facto)
Paris (de jure)
Sigmaringen (sürgünde 1944-1945)
Sürgündeki başkentSigmaringen (1944-1945)
HükûmetOtoriter devlet
Devlet Başkanı 
• 1940 — 1944
Philippe Pétain
Konsey Başkanı 
• 1940 — 1942
Philippe Pétain
• 1942 — 1944
Pierre Laval
Yasama organıUlusal Meclis
Tarihçe 
• Kuruluşu
1940
22 Haziran 1940
25 Ağustos 1944
• Dağılışı
1942
Para birimiFransız frangı
Öncüller
Ardıllar
Üçüncü Fransız Cumhuriyeti
Dördüncü Fransız Cumhuriyeti
Günümüzdeki durumuFransa
Kırmızı: Alman işgali ve kontrolündeki bölge
Mor: Vichy Fransası
Sarı: İtalyan işgali ve kontrolündeki bölge

Fransa ile Almanya arasında 22 Haziran 1940'ta imzalanan ateşkes antlaşmasıyla Fransa iki bölgeye ayrılır. Antlaşmaya göre bölgelerden biri Alman işgali altında, öbürü ise kâğıt üzerinde de olsa Fransızların tam egemenliği altında kalır. İşgal dışı bırakılan bölge ülkenin yüzde 40'lık bölümünü kapsar. Güneydoğuya düşen bu topraklar Cenevre yakınlarında, Tours'un 21 km doğusunda İsviçre sınırından başlayarak Biscay Körfezi'nden 51 km içeride, güneybatıdaki İspanya sınırına kadar uzanır.

Ateşkes imzalandığı sırada Hükûmet üyesi olmayan Pierre Laval, imzadan sonraki gün Hükûmet'e katılarak Vichy rejiminin baş mimarı durumuna gelir. Laval, ateşkesi onaylamak üzere 10 Temmuz 1940'ta Vichy'de toplanan Ulusal Meclise, Laval'ın çabalarıyla Pétain'e yeni bir anayasa çıkarma yetkisi verir. Böylece Pétain 569 lehte, 80 aleyhte ve 18 çekimser oyla "Fransız Devleti"nin bütün yasama ve yürütme yetkilerini elinde toplar. Daha sonra kurulan çeşitli Vichy Hükûmetleri yeni bir anayasa çıkarmaksızın dört yıl boyunca başta kalır. Bu Hükûmetlerin izledikleri politikalar savaşın seyrine göre zaman zaman değişikliklere uğrar. Almanlarla sıkı iş birliğinin gerçekleştirilemeyeceği ortaya çıkınca Laval, bir komployla Aralık 1940'ta iktidardan düşürülür. Yerine kısa sürelerle Başbakan olarak önce Pierre Etienne Flandin, ardından Amiral Jean Louis Xavier François Darlan (Şubat 1941 - Nisan 1942) getirilir. Charles Maurras'ın Vichy'de yayımladığı gelenekçi L'Action Française gazetesinin desteğini alan Pétain ve Darlan, Almanya'yla ilişkilerde "bekle gör" politikasına yönelirler.

Bu dönemde Vichy Rejimi yüzeysel de olsa korporatist bir temelde düzenlenir. Cumhuriyetçilerin "Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik" (Liberté, égalité, fraternité) sloganının yerini "İş, Aile, Vatan" (Travail, Famille, Patrie) alır. Ulusal marşı değiştirilmemiş ve La Marseillaise olarak kalmıştır. Yeni bir iş yasası çıkarılır ve her yerde Pétainci bir "ulusal devrim"den söz edilmeye başlanır. Maurras'ın görüşlerinden etkilenen Vichy Rejimi bir yandan ulusal geleneklere dönmeyi önerirken, bir yandan da, demokrasiye ve parlamentarizme düşmanlığı ve otoriter devlet anlayışıyla faşizme yaklaşır. Vichy Hükûmeti, kamu özgürlüklerini sınırlar, olağanüstü yetkilere sahip mahkemeler (Riom Davası) kurar ve Yahudilere karşı ırk ayrımı güder. İktisadi düzeydeyse, sendikaları kaldırarak, onun yerine devletçe denetlenen korporatif bir sistem (İş Yasası, 1941) kurar ve toprağa dönüşü özendirir.

Nisan 1942'de Laval yeniden iktidara gelir ve Almanları kendisinin daha etkin bir işbirlikçi olabileceğine inandırmak için çaba gösterir. O sırada Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'ni de karşısına almış olan Almanya, Batı'da daha çok güvenlik gereksinimi içindedir. Ama altı ay geçmeden Vichy Fransası'nın konumu temelden değişir. ABD ve Birleşik Krallık kuvvetleri Kuzey Afrika'ya çıkar; Fransız Donanması'na bağlı filolar, Toulon'da kendi mürettebatları tarafından batırılır. Bunun üzerine Almanya 11 Kasım 1942'de Fransa'nın tümünü işgal ederek Vichy'deki "mütareke ordusu"nu dağıtır. Giderek Alman politikasının basit bir kuklası durumuna düşen Vichy Hükûmeti, Ocak 1944'te nasyonal sosyalist Marcel Déat gibi aşırı işbirlikçileri de bünyesine alır. Darlan, Aralık 1942'de Cezayir'de öldürülür.

Aynı dönemde gençlerin Alman zorunlu çalışma kamplarından kurtulmak için dağlara ve kırlara çıkmasıyla direniş hareketlerinin gücü hızla artmaya başlar. Makilerde köylülerden aldıkları yardımlar ve İngilizlerin havadan attıkları erzakla kaçak olarak yaşamlarını sürdüren direnişçiler (bkz. Maquis), Britanya-ABD çıkarmasına hazırlık olmak üzere Alman haberleşme ve ulaşımını baltalarlar. Çıkarma öncesindeki altı ay, Maquis direnişçileriyle Alman Gestapo kuvvetlerinin desteklediği Vichy milisleri arasında bir iç savaşa sahne olur. Müttefiklerin Normandiya Çıkarması'ndan (Haziran 1944) sonra Fransa'ya geçen Charles de Gaulle Başkanlığındaki Geçici Hükûmet, bütünüyle çökmüş faşist rejimin yerini alır. Eylül 1944'te Paris'in bağımsızlığına kavuşmasından sonra yeni Hükûmet, Pétain'in Fransız Devleti'nin bütün yasalarıyla birlikte ortadan kaldırıldığını ilan eder.

Laval önce Almanya'ya, ardından Avusturya'ya kaçar, ama yakalanarak Fransa'ya getirilir ve 1945'te yargılanarak idam edilir. Almanya'ya kaçırılmış olan Pétain ise yargılanmak üzere kendi isteğiyle Fransa'ya döner. Mahkeme sonunda idam cezasına mahkûm edildiyse de ölüm cezası de Gaulle tarafından ömür boyu hücre hapsine çevrilir ve 1951'de hapiste ölür.

Ayrıca bakınız

değiştir