Mücessime

Vikimedya anlam ayrımı sayfası

Mücessime, cisimleşme[1] ya da tescîm[2];[3] İslâm dininde eskiden mevcut olan i'tikadî bir fırkanın adı. Aynı zamanda İslâm dini itikadî mezhepleri içerisinde sadece Ghulat-i Şîʿa'dan olan mezhepler arasında mevcut bir i'tikat olup, bu fırkalar günümüzde varlığını koruyan itikadî İslâm mezhepleri olan Sünnîlik ve Şiîlik tarafından İslâmdışı olarak kabul edilmektedir.[4]

Mücessime'den olan İslâm dini i'tikadî mezhepleri değiştir

Mücessime, Allahcisim sayan veya Allah'ın sıfatlarını cisimleştiren mezhebe verilen isimdir. Çoğunlukla Müşebbihe (Antropoteizm) grubunun içinde ele alınır. İslâm dininde bazı maddeci felsefi düşünceler de Mücessime'nin içine dahil edilirler. Bu i'tikadların tamamı Müşebbihe i'tikadî mezhepleri içerisinde yer alır.

Tarihte var olmuş Mücessime'den olan bazı i'tikatlar[5] değiştir

Ayrıca bakınız değiştir

Kaynakça değiştir

  1. ^ Muhammed Ebû Zehra, İslâm’da Siyâsî ve İ’tikadî Mezhepler Tarihi, sayfa: 260, Ethem Ruhi Fığlalı ve Osman Eskicioğlu Tercümesi, Yağmur, İstanbul, 1970.
  2. ^ "İLYAS ÜZÜM, TDV İslâm Ansiklopedisi, MÜCESSİME maddesi (Allah'a cismanî özellikler nisbet edenleri belirtmekte kullanılan terim), 31. cilt, s. 449-450, İstanbul, 2006". 11 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ocak 2020. 
  3. ^ "KÜRŞAT DEMİRCİ ve YUSUF ŞEVKİ YAVUZ, TDV İslâm Ansiklopedisi, HULÛL maddesi (İlâhî zâtın kendisinin ya da sıfatlarının yaratıklara intikali), 18. cilt, s. 340-344, İstanbul, 1998". 11 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ocak 2020. 
  4. ^ Ebû Zehra, Muhammed, Mezhepler Tarihi, Mütercimi: İsmâil Dağ, Düşün Yayıncılık, İstanbul, 2011. İstanbul, 2010.
  5. ^ Mustafa Öz, Mezhepler Tarihi ve Terimleri Sözlüğü, Ensar, İstanbul, 2011.