Mâhur Kâr

Klasik Türk Musikisi'nin en eski ve büyük bestekârlarından Meraga'lı Hoca Abdülkadir'e ait olduğu kabul edilen Mâhur makamındaki kâr. Hafif usulündeki bu eser, sözlü klasik musiki repertuvarı içinde, Tiz Acem perdesine kadar yükselen nadir eserlerden biridir. Eserin Farsça olan güftesi Hafız Şirazi'ye aittir.