"Longue Durée": Fransız Annales Okulu’nun tarih çalışmalarında, olayların gerisinde uzun dönem tarihsel yapılara öncelik veren tarih yazımı yaklaşımını ifade eden kavram. 20. yüzyılın ilk yarısında Marc Bloch ve Lucien Febvre’in öncülüğünü yaptığı bu yaklaşım, toplum bilim yöntemlerini tarihe uygular. Yüzyılın ikinci yarısında ise Fernand Braudel temsilciliğini yapmıştır. Yakın zamanda Longue durée kavramının uygulaması, Robert Putnam ve Bent Flyvbjerg’in sırasıyla İtalya ve Danimarka’da demokrasi çalışmalarında görülebilir. Her iki çalışmada modern demokrasiyi tam anlamıyla anlayabilmemizde kilit noktanın modernite öncesi yönetim yapılarını ve bunların bugünün demokrasisine ne gibi etkileri olduğunu bilmemiz olduğunu savunur.

KaynakçaDüzenle