Lizozim

Lizozim, muramidaz veya N-asetilmuramit glikanhidrolaz, tükürük, gözyaşı, ter ve mukus gibi vücut salgılarında bulunan glikozit hidrolaz cinsi bir enzim. Bazı bakterileri yok edebilir.

Lizozimin 3B (3 boyutlu) yapısı

Bakterilerin hücre duvarını parçalayan bir enzim olan lizozim, bağışıklık sisteminin bir unsurudur, bakteriyel enfeksiyon riskini azaltır.

Alexander Fleming tarafından 1922'de tanımlanmıştır. 1965 yılında kristalografi ile yapısı çözümlenmiştir, yapısı çözümlenen ilk enzim niteliğini taşımaktadır.

Lizozim enzimi az da olsa insan tükürüğünde bulunur. Kedi tükürüğünde bol bol bulunur.