Lehistan Akınları (1498-1499)

Lehistan Akınları, 1497-1500 Osmanlı-Lehistan Savaşı'nda evre.

Malkoçoğlu Bali Bey komutasındaki Osmanlı akıncıları 1498 ve 1499 yıllarında icra ettikleri iki akın harekâtıyla Lehistan Krallığı topraklarında büyük yıkım yarattılar.

Akınlar değiştir

Birinci akın (1498) değiştir

28 Nisan'da Turla nehrini aşarak Leh topraklarına giren akıncı birlikleri Nisan sonundan Haziran sonuna dek süren akında Sandomierz'e kadar ilerleyerek büyük tahribatta bulundular.[1][2] Aynı sefer mevsiminde Kırım atlıları Lehistan'ın İlbav'ı savunmak için topladığı milis birliklerinin dağılmasının ardından Podolya ve Galiçya'yı yağmaladı. Keza Boğdan Prensliği de Leh topraklarına girerek Pokutya bölgesini işgal ve ilhak etti.

İkinci akın (1498-1499) değiştir

1498 Kasım ortasında Malkoçoğlu Bali Bey komutasındaki akıncı ordusu ikinci kez Leh topraklarına girdi ve ilkbahardaki gibi büyük bir tahribata neden oldu. Bununla birlikte, alışılageldik sefer mevsiminin haricinde icra edilen bu ikinci akının ardından yeniden Osmanlı topraklarına girdikten sonra, 10-23 Ocak 1499 tarihlerinde mevsim normallerinin ötesinde soğuk geçen kış koşulları nedeniyle akıncılar ve atlardan kaydadeğer kayıplar da meydana geldi.[3]

Kaynakça değiştir

  1. ^ "Malkoçoğlu Bali Bey ve Mezarı Hakkında", Ayşegül Kılıç, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sy.26, 2020, s.758-759
  2. ^ "The Crimean Khanate and Poland-Lithuania", Dariusz Kołodziejczyk, Leiden, Boston (2011), s.27
  3. ^ "Oruç Beğ Tarihi (Osmanlı Tarihi – 1288-1502)", Haz. Necdet Öztürk, Çamlıca İstanbul (2008), s.188