Malkoçoğlu Bali Bey

Malkoçoğlu Bali Bey, Osmanlı'da beylerbeyi.

Lehistan'ın 1498 yılının başlarında Osmanlı himayesinde bulunan Boğdan Prensliği'ne müdahalesi üzerine Osmanlı-Lehistan Savaşı başlamıştı. Öncelikle Rumeli Beylerbeyi Yakup Paşa ve hatta Vezir Mesih Paşa bu savaşa tayin edildi. Lakin Lehistan Kralının Türk-Boğdan birliklerine karşı yürüttüğü savaşta büyük bir yenilgi alıp, ancak 1,000 atlı ile hayatını kurtarabilmesi ve 20,000 araba dolusu ganimetin Osmanlı'nın eline geçmesi üzerine, buna lüzum olmadığı anlaşıldı ve harbin yönetimi Silistre sancak beyi akıncı kumandanı Malkoçoğlu Bali Bey'e verildi. Bali Bey Lehistan üzerine iki sefer yaptı ve 40,000 akıncı ile Osmanlı tarihinin en büyük akıncı seferidir.

Ordunun sağ kanadını Bali Bey'in büyük oğlu Ali Bey, sol kanadı ise Mustafa Bey yönetiyordu. Türk atlıları önce Prut Nehri'ni, ardından Dinyester nehrini geçti. Mustafa Bey önce Galiçya'ya girdi. Kuzeybatı istikametinde ilerledi, Lviv şehrinin 100 km kuzeybatısındaki Jarosław şehrini zaptetti. Burası Varşova'ya 260, Baltık Denizi'ne ise 500 km uzaklıktadır.

Bali Bey ise kuvvetleri ile Lviv şehrini aldı. Bütün Galiçya'yı ele geçirerek Varşova şehrine girdi. Böylece ilk defa Türk Akıncıları bu kadar kuzeye ulaşmış oluyorlardı. Bu birinci seferden sonra 10.000 seçkin esir ile Akkerman'a döndü.

Yaklaşık 3 ay sonra Türk ordusu tekrar Lehistan'daydı. Bu sefer Podolya ve Galiçya üzerine gidildi. Yalnız şiddetli soğuk yüzünden sefer uzun sürmedi.

Bu büyük başarı ile Bali Bey sancak beyliğinden beylerbeyliğine yükseltildi.

Mezarı Bursa-Yenişehirde Balibey Camii avlusundadır. Sağlığında başlattığı ve bitiremediği İstanbul Fatih'te bulunan Bali Paşa Camii, karısı Hüma Sultan tarafından 1504'te tamamlatıldı.

Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşamış olan Malkoçoğlu Yahyapaşazade Bali Bey'in atasıdır.

Ayrıca bakınızDüzenle