Podolya (Podolia, Поділля), Ukrayna'nın güneybatı ve orta batısını kapsayan tarihi bir bölgedir. 17. yüzyılda Osmanlı-Lehistan Savaşlarının yoğun olduğu bir bölgedir.[1] Osmanlı Devleti egemenliğinde, bölgede Podolya Eyaleti kurulmuştur. Rus İmparatorluğu egemenliğinde, bölgede Podolya Guberniyası kurulmuştur.

Podolya
Podolya

Slavların yaşadığı bölge, 13. yüzyılda Tatarlar tarafından fethedildi; 1362'de Litvanya büyük prensi Olgierd tarafından kurtarıldı ve Jagellon'ların Polonya-Litvanya devletine katıldı; o tarihte nüfusu hızla arttı (Polonya göçmenleri) ve iktisadi bakımdan hızla gelişti. Türklerin 1672'de aldığı bölge, Polonya'ya 1699'da geri verildi; sonra 1772'de bölüşüldü: Batı Podolya Habsburgların topraklarına katılan (1918'de bağımsız Polonya'ya geri verildi), Doğu Podolya Rusya'ya katıldı (daha sonra Ukrayna Sovyet Cumhuriyeti topraklarına katıldı). S.S.C.B.'nin 1945'te ilhak ettiği Batı Podolya da Ukrayna cumhuriyetine katıldı.[1]

Kaynakça değiştir

  1. ^ a b Nijman, Jan (2020). Geography: Realms, Regions, and Concepts (20. bas.). Wiley. ISBN 978-1119607410.