Lebhovalı Ali Naki Bey

Arnavut asıllı Osmanlı siyasetçi (1842-1904)

Ali Naki Bey[a] (1842, Libohova - 1904, İstanbul), Meclis-i Mebûsan 1. dönem Yanya Vilayeti'nden seçilen üç Müslüman mebusdan biridir.

Ali Naki Bey
Meclis-i Mebûsan
1. dönem mebusu
Seçim bölgesi 1877 (1)Yanya
Kişisel bilgiler
Doğum 1842
Libohova, Yanya Vilayeti,  Osmanlı İmparatorluğu
Ölüm 1904
İstanbul

Hayatı değiştir

Ali Naki Bey 1842'de Arnavutluk'un güneyindeki Ergiri'den çok uzak olmayan bir kasaba olan Libohova'da doğmuştur. Babası Malik Naili Paşa (1810, Yanya – 1892, Libohova ), Rumeli beylerbeyi Tepedelenli Ali Paşa'nın kız kardeşi Şahnişa (veya Şenisha) için bir kale inşa ettirdiği bu küçük şehrin adını taşıyan ünlü ve zengin toprak sahibi Libohova-Arslan Paşalı ailesinin evladıdır.[1]

Ali Naki Bey, milletvekili seçilmeden önce Ergiri valisiydi. Paşa olmuş ve İstanbul'da Şûrâ-yı Devlet üyeliği yapmıştır. Mebus seçilmesiyle ilgili olarak, Yanya'daki Fransız konsolos yardımcısının 9 Kasım 1877'de Paris'teki Hariciye Nezareti'ne yazdığı bir mektupta (resmi vilayet gazetesini özetleyen) belirtilmiştir. 8 Kasım 1877'de Yanya'daki seçimlerle ilgili gazete haberinde, Naki Bey'in Yanya'daki 2. dönem seçimlerine de katıldığı ancak 21 oy alarak başarısız olduğunu ve listede beşinci sıraya yerleştiğini yazmıştır.[1]

Ali Naki Bey'in mebusluğu süresince yaptığı parlamento dışı faaliyetlere ilişkin olarak Ergiri kongresine katıldığı belirtilmelidir. Ali Naki Bey 1904'te İstanbul'da ölmüştür.[2]

Ailesi değiştir

Eşi Behixhe Hamza, Mehmed Ali Viryoni'nin (vilayetin başka bir mebusu) üçüncü eşinin kızkardeşi Tuapse'li bir Çerkes idi. Evliliklerinden dört oğlu ve bir kızı oldu. Oğulları arasında Osmanlı diplomatik hizmetinde bulunan ve daha sonra bağımsız Arnavutluk'ta bakan olan Müfid Bey (1876 Libohova - 1927 Saranda) ve iki savaş arası Arnavutluk'ta yüksek makamlarda görev yapan Mahmut Ekrem Bey (1882'de Ergiri'de doğdu) vardır. Mahmut Ekrem Bey, II. Dünya Savaşı sırasında İtalyan işgali altında hükûmette yer aldı. Savaştan sonra Roma'da 1948 yılında öldü.[1]

Notlar değiştir

  1. ^ Ali Naki Bey'in adının çeşitli versiyonları/yazımları farklı kaynaklarda bulunabilir: Ali Naki Bey, Lebhovalı Ali Naki Bey, Neki Paşa Libohova ve Neki Beu [Bey].[1]

Kaynakça değiştir

Özel
Genel