Language Integrated Query

Language Integrated Query (LINQ, "dil ile bütünleşik sorgu") .NET dillerine SQL benzeri sorgulama becerisi ekleyen bir Microsoft .NET Framework bileşenidir. "Link" diye okunur.

Koleksiyonlar için LINQDüzenle

Bir C# sayı dizisi içerisindeki "tek sayı" şartına uyanlar LINQ standart deyimleri ile şöyle elde edilebilir:

  int[] sayilar = { 5, 4, 1, 3, 9, 8, 6, 7, 2, 0, 8 };
  var tekSayilar =
    from sayi in sayilar
    where sayi % 2 == 1
    select sayi;

Özel amaçlı nesnelerden oluşan bir koleksiyon da aynı yapı ile sorgulanabilir:

  List urunler = UrunListesiOlustur(); // faraza bir Urun koleksiyonu olusturur
  var satilmisUrunler =
    from urun in urunler
    where urun.StoktaKalan == 0
    select urun;

KaynakçaDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle