Lakedaimon, Yunan mitolojisinde Zeus ile Taygete'nin oğlu. Lakedemonia bölgesine adını veren kahramandır. Sparta krallarının atası sayılır.