Efor

Eski Sparta'nın liderleri

Efor, Sparta'nın üst düzey barış yargıçlarına verilen addır. Beş kişilik bir heyet her yıl dönemlik seçilirdi ve bu kişiler her ay krallarının emirlerine uyacaklarına yemin ederlerdi. Aynı şekilde Sparta kralı da kanunlara uyacağına yemin ederdi. Bazı durumlarda eforlar krallarından bile daha üstün güce sahip olmuşlardır. I. LeonidasTermopylae Muharebesi savaşına göndermeme kararını eforlar vermiştir.