Lakedaimonlar

Lakedaimonlar (Yunanca Λακεδαιμόνιοι, Lakedaimonioi) Spartalılar anlamına gelen, Spartalılar ile eş anlamlı bir kelimedir.[1][2] Kelime köken itibarıyla Spartalıların geldiklerini inandıkları ataları Lakedaimon'dan türetilmiştir.

KaynakçaDüzenle