Lüksemburg Bahçesi

Lüksemburg Bahçesi (Fransızca: Jardin du Luxembourg), Paris 6. bölgede bulunan çeşitli stillerdeki bir bahçeler bütünüdür.

Lüksemburg Bahçesi'nin Tour Montparnasse'dan görünümü
Medici Çeşmesi

1612 yılında, Médici ailesinden Marie de' Medici'nin hükümdarlığın zamanında yapılan bahçe, Paris'lilerin, öğrencilerin, gezintiye çıkanların tercih ettikleri bir buluşma mekanı olmakla beraber tüm dünyadan ziyaretçilerin de dikkatini çeker.

Tarihi değiştir

Marie de Medici 1611'de memleketi Floransa'daki Pitti Sarayı'nın bir benzerini inşa ettirmeye karar verdi. Bugün küçük Luxembourg Sarayı olarak anılan Luxembourg Hotel'ini satın aldı ve yeni sarayın inşasını başlattı. Salomon de Brosse'yi sarayın ve hala ayakta olan çeşmenin yapımına görevlendirdi. 1612'de 2000 Karaağaç diktirmenin yanı sıra başta Tomasso Francini olmak üzere birçok kişiyi çocukluğunun Floransa'sının tarzında bir bahçe yapmaları konusunda yönlendirdi. Francini dairesel merkez ve sarayın çevresinde hizalanmış iki teras planladı. Medici Çeşmesi'nin yapımı ise sarayın doğusuna şu anki gölet ve heykel olmadan yapay bir mağara içinde tamamlandı.

Bahçenin ilk hali 8 hektardı ancak Marie de Medici 1630'da çevresindeki yerleri de alarak bahçenin alanını 30 hektara çıkarttı. Genişletilmiş alanın peyzajı, yeni Fransız bahçecilik anlayışının kurucularından olan Jacques Boyceau'ya verildi. Boyceau bahçenin batı ve doğu yanlarını kareler şeklinde düzenledi ve bahçenin doğu yanını Medici Çeşmesi'nin hizasıyla sınırlandırdı. Ayrıca bahçenin dairesel merkezine içinde çeşme de yer alan sekizgen bir havuz yerleştirdi.

Sonraki monarklar bahçeyi önemsemediler. 1780'de, o tarihte Provence Kontu olan, XVIII. Louis bahçenin doğu yanını satarak yapılaşmaya açtı. Fransız Devrimi'nden sonra Direktuvar liderleri bahçenin alanını kırk hektara çıkarttılar. Zafer Takı'nın da mimarı olan Jean Chalgrin bahçenin restorasyonu görevini üstlendi. Medici Çeşmesi'ni yeniden yaptı ve saraydan Paris Gözlemevi'ne kadar uzun bir görüş alanı yarattı. Temmuz Monarşisi sırasında ve sonrasında bahçe birçok heykele ev sahipliği yapmıştır. İlk kraliçeler, Fransa'nın ünlü kadınlarının heykelleri, yazar ve sanatçılara anıtlar, Özgürlük Heykeli'nin küçük ölçekli bir modeli de bahçede sergilenen eserler arasındaydı.

1865 yılında Paris'in yeniden yapılanması sırasında Abbé de l'Epée Caddesi'nin (günümüzde Auguste-Comte Caddesi) uzatılması sonucunda bahçesinin 15 hektarlık alanı kaybedildi. Ayrıca yeni bulvarların yapımı da da Medici Çeşmesi'nin yerinin değiştirilerek şu anki yerinde yeni yapılmasına sebep oldu.

Yeniden yapılanma sırasında bahçelerden sorumlu olan Gabriel Davioud bahçenin etrafını parmaklıklarla çevirdi ve dekoratif kapılar inşa ettirdi. Bahçenin geometrik yapısında ise ciddi bir değişiklik yapmadı.

19. yüzyılın sonlarında bahçede bir tiyatro, bir müzik köşesi, seralar, arı kovanları, heykel ve modern sanat eserlerinin de sergilendiği bir limonluk, bir gül bahçesi ve yaklaşık yetmiş adet heykel bulunmaktaydı.

Ulaşım değiştir

Metro değiştir

 
Lüksemburg Bahçesi'nin panoramik görünüşü. Solda Lüksemburg Sarayı