Kuzey Makedonya'nın belediyeleri

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin belediyeleri Kuzey Makedonya'nın yapısında yer alan belediyelerdir. Ülke içinde 84 belediye merkezi vardır. Bunlar, Kuzey Makedonya’nın birinci derece idari bölgeleridirler.

Son Belediye Düzenlemesi değiştir

Ağustos 2004’te Kuzey Makedonya idaresi tarafından, söz konusu 84 belediye yeniden düzenlenmiştir. Bu belediye merkezlerinden on tanesi Büyük Üsküp’ü oluşturur.

Belediye Sınırları değiştir

Kuzey Makedonya’nın belediye sınırlarını gösteren alttaki haritada Büyük Üsküp 1 olarak numaralandırılmıştır. Söz konusu belediye sınırlarından bazısı “kentsel” (urban) bazısı da “kırsal” (rural) olarak belirtilmiştir.

   

Belediyeler (2004–Günümüz) değiştir

Belediye Hiyerarşik İdari Alt Kodlar
(HASC)
Belediye Merkezi Alan
(km²)
Nüfus
(2002)
Doğu
39 Berova MK.BR Berova 597 13.941
28 Çeşinovo-Obleşevo MK.CH Obleşevo 133 7.490
26 Delçevo MK.DL Delçevo 423 17.505
29 Karbintsi MK.KB Karbintsi 231 4.012
24 Koçana MK.OC Koçana 357 38.092
32 Lozovo MK.LO Lozovo 166 2.858
25 Makedonska Kameniçe MK.MK Makedonska Kameniçe 189 8.110
38 Pehçevo MK.PH Pehçevo 208 5.517
23 Probiştip MK.PT Probiştip 326 16.193
31 İştip MK.ST İştip 583 47.796
22 Kiliseli MK.SL Kiliseli 483 18.497
27 Viniça MK.NI Viniça 432 19.938
30 Zrnovci MK.ZR Zrnovci 52 3.264
Kuzeydoğu
21 Kratova MK.KY Kratova 375 10.441
20 Eğri Palanka MK.KZ Eğri Palanka 482 20.820
17 Kumanova MK.UM Kumanova 432 105.484
7 Lipkovo MK.LI Lipkovo 270 27.058
19 Rankovçe MK.RN Rankovçe 240 4.144
18 Staro Nagoriçane MK.NA Staro Nagoriçane 515 4.840
Pelagonya
71 Manastır MK.TL Manastır 790 95.385
70 Demir Hisar MK.DM Demir Hisar 480 9.497
51 Dolneni MK.DE Dolneni 418 13.568
72 Krivogaştani MK.KG Krivogaştani 88 6.150
52 Kırşova MK.KS Kırşova 190 9.684
73 Mogila MK.MG Mogila 255 6.710
74 Novak MK.NV Novak 755 3.549
50 Pirlepe MK.PP Pirlepe 1.198 76.768
69 Resne MK.RE Resne 549 16.825
Polog
59 Bogovinye MK.VJ Bogovinye 141 28.997
12 Bırveniçe MK.BN Bırveniçe 164 15.855
60 Gostivar MK.GT Gostivar 375 81.042
9 Yegunovçe MK.JG Yegunovçe 174 10.790
61 Mavrova ve Rostuşa MK.MR Rostuşa 856 8.618
10 Tearçe MK.TR Tearçe 137 22.454
11 Kalkandelen MK.ET Kalkandelen 262 86.580
58 Vrapçişte MK.VH Vrapçişte 157 25.399
2 Jelino MK.ZE Jelino 201 24.390
Üsküp
1, 3 Aerodrom[1] MK.AD Aerodrom [1] 72.009
75 Araçinovo MK.AR Araçinovo 38 11.597
1, 6 Butel[1] MK.BU Butel [2] 36.154
1, 4 Çayır[1] MK.CI Çayır 53 64.773
1, 1 Merkez[1] MK.CE Merkez 9 45.412
8 Çuçer-Sandevo MK.CS Çuçer-Sandevo 215 8.493
1, 2 Gazi Baba[1] MK.GB Gazi Baba 92 72.617
1, 9 Gorçe Petrov[1] MK.GP Gorçe Petrov 63 41.634
6 İlinden MK.IL İlinden 97 15.894
1, 8 Karpoş[1] MK.KX Karpoş 21 59.666
1, 5 Ekşisu[1] MK.VD Ekşisu 43 57.236
16 Petroveç MK.PE Petroveç 222 8.255
1, 10 Saray[1] MK.AJ Saray 230 35.408
3 Sopişte MK.SS Sopişte 223 5.656
4 Studeniçani MK.SU Studeniçani 276 17.246
1, 7 Şuto Orizari[1] MK.SO Şuto Orizari 6 22.017
5 Zelenikovo MK.ZK Zelenikovo 177 4.077
Güneydoğu
46 Bogdanci MK.BG Bogdanci 114 8.707
41 Bosilovo MK.BS Bosilovo 143 14.260
47 Gevgeli MK.GV Gevgeli 484 22.988
36 Konçe MK.KN Konçe 233 3.536
42 Yeniköy MK.NS Yeniköy 257 11.567
37 Radoviş MK.RV Radoviş 502 28.244
45 Doyran MK.SD Doyran 129 3.426
43 Ustrumca MK.RU Ustrumca 311 54.676
44 Valandova MK.VA Valandova 331 11.890
40 Vasilevo MK.VL Vasilevo 231 12.122
Güneybatı
63 Merkez Jupa MK.CZ Merkez Jupa 107 6.519
62 Debre[2] MK.DB Debre 85 19.542
67 Debarça MK.DA Belçişta 423 5.507
64 Drugovo MK.DR Drugovo 383 3.249
55 Kırçova MK.KH Kırçova 48 30.138
13 Makedonski Brod MK.MD Makedonski Brod 875 7.141
68 Ohri MK.OD Ohri 392 55.749
56 Oslomey MK.OS Oslomey 137 10.420
53 Plasniça MK.PN Plasniça 54 4.545
65 Struga MK.UG Struga 469 63.376
66 Vevçani MK.VV Vevçani 35 2.433
54 Vraneştiça MK.VC Vraneştiça 109 1.322
57 Zayas MK.ZA Zayas 161 11.605
Vardar
14 Çaşka MK.CA Çaşka 727 7.673
48 Demir Kapı MK.DK Demir Kapı 312 4.545
33 Gradsko MK.GR Gradsko 291 3.760
49 Kavadar MK.AV Kavadar 998 38.741
35 Negotin MK.NG Negotin 414 19.212
34 Rosoman MK.RM Rosoman 133 4.141
15 Köprülü MK.VE Köprülü 518 55.108
Alt Toplam 24.856
Toplam [3] 25.713 2.022.547

Kaynakça değiştir

  1. ^ a b c d e f g h i j Toplam 10 belediye olarak Büyük Üsküp’ü oluştururlar.
  2. ^ 2004 yılında yapılan düzenleme ile Debre Belediyesi sınırlarında bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler Debre ile Rostuşa Belediyesi sınırları arasında gerçekleştirilmiştir. 2004 yılında ayrıca Rostuşa Belediyesi de Mavrova ve Rostuşa Belediyesi olarak düzenlenmiştir.