Kulplu beygir

Kulplu beygir

Kulplu beygir, deriyle kaplı jimnastik aleti. Yalnız erkek jimnastikçilerce kullanılır.

TarihçeDüzenle

Kulplu beygirin kökeni Romalıların ata binmeyi ve attan inmeyi öğretmek amacıyla kullandıkları at biçimli ahşap alete dayanır. Bu aletle yapılan yarışmalar Antik Çağdaki Olimpiyat Oyunları'nda başladı. Modern kulplu beygirdeki temel hareketleri ise Friedrich Ludwig Jahn 19. yüzyıl başlarında geliştirdi.

BoyutlarıDüzenle

İlk başlarda metal bir iskeletin tahta bir gövde ve deri bir yüzeyle kaplanmasından oluşan kulplu beygir, günümüzde genellikle plastikten ve kaymayan sentetik maddenin kaplanmasıyla yapılmaktadır. Beygirin uzunluğu 160 cm, genişliği 30–36 cm, yerden yüksekliği 110–115 cm'dir. Ayak düzeninin yanı sıra ortasından tele bağlı bir çengelle yere tutturulur. Aletin ortasına 40–45 cm aralıkla yerleştirilmiş, simetrik kulplar 12 cm yüksekliğindedir. Kulplar ahşap veya metal olabileceği gibi genelde plastiktir. Kulplu beygirin üzerinde durduğu yer paspası 20 cm kalınlığındadır.

HareketlerDüzenle

Jimnastikçi beygirin üstündeki kulplara tutunarak çeşitli gövde ve bacak hareketlerini durmaksızın gerçekleştirir. Tek ve çift bacak çemberi, düz ve ters bacak makası gibi hareketlerle beygirin ön (boyun), orta (eyer) ve arka (sağrı) bölümleri arasında gidip gelirken yönünü ve kulplu kavrayış biçimini değiştirir. Sürekli olarak bir hareketten öbürüne geçmesi ve bunları hem soldan sağa, hem de sağdan sola gerçekleştirmesi gerekir.

Yarışmacıların hiç durmadığı ya da performans sırasında hiç durak olmayan tek daldır. Kulplu beygirde jimnastikçiler, dolambaçlı ve sarkaç bacak sıçramalarıyla akıcı bir seri sergilerler. Beygire ve kulplara sadece elleriyle dokunurlar, bu karmaşık pozisyon değişikliklerini sağlar. Atletler performanslarında kusursuz bir sanat ve teknik kompozisyon sergilemelidirler.

PuanlamaDüzenle

Beygirdeki net puanlama kriterleri, Uluslararası Jimnastik Federasyonu (FIG) tarafından düzenli olarak değiştirilir. Belirlenen şey ne olursa olsun, her sporcu, teoride sınırsız olan, zorluğun derecesine göre belirlenmiş sayı ile (D-Sayısı) icra, yaratıcılık ve tekniği içeren 10'luk (E-Sayısı) sayısının kombinasyonuyla performansına başlar. Hakemler, aletin bir tarafı aşırı bir şekilde kullanılıyorsa, ya da ihmal ediyorsa E-sayısından puan kırarlar. Özellikle makas hareketlerinin yokluğu ağır bir şekilde cezalandırılır.

Dış bağlantılarDüzenle