Quantholic, Latincede "ne kadar" suali olan quantus ve Yunanca '"tüm, bütün" anlamlarına gelen holos köklerinden türetilmiştir.