Kullanıcı:Chansey/politika/Arşiv1

Yargı ÜyeleriDüzenle

 • Uluslararası yargı organlarının şimdiki ve geçmiş üyeleri
 • Devletlerin anayasal yargı organlarının şimdiki ve geçmiş başkanları ve başkan vekilleri,
 • Ülkelerin diğer anayasal yargı makamlarının şimdiki ve geçmiş başkanları ve başsavcıları,
 • Devletlerin seçim işlemleriyle ilgilenen anayasal kurumlarının şimdiki ve geçmiş başkanları,
 • Bir devlet, eyalet veya birliğin bütün yargı mensuplarının anayasal olarak bağlı olduğu resmî kurumların şimdiki ve geçmiş başkanları,
 • Basında önemli derecede yer almış davalarla ilgili yargı mensupları, Mülga
 • Kamuoyunca önem gösterilmiş ya da ulusal veya uluslararası basın yayın organlarında önemli derecede yer almış davalara ilişkin haberlerde kendisinden sıkça bahsedilmiş yargı mensupları
 • Basında önemli derecede yer almış uluslararası ve ulusal hukuk birliklerinin (dernek, baro vb.) şimdiki ve geçmiş başkanları,
 • Hukukla ilgili en az bir adet teamül, karine veya kayda değer bir eser ortaya koymuş veya kayda değer bir üniversitenin en az iki sene hukuk fakültesi dekanlığını yapmış olanlar kayda değer kabul edilir.

Bentlerin Gerekçelendirilmesi
Dikkat Dikkat NOT: GEREKÇELER GÜNCEL DEĞİLDİR. TARTIŞMAYI MÜTEAKİBEN GÜNCELLENECEKTİR. Dikkat Dikkat

 • Uluslararası Ceza Mahkemesi, Avrupa Adalet Divanı, Afrika Adalet Divanı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi uluslar arası nitelikteki mahkemelerin kuruluşu ve işleyişi yönünden kayda değer olması kaçınılmazdır. Aldıkları kararların devletler için bağlayıcılığı, başvurma koşullarının niteliği değerlendirildiğinde uluslar arası hukukta önemli bir görev yapan yargı mensuplarının kayda değer kabul edilmelerinin uygun olacağı kanaatindeyim.
 • Türkiye'de Anayasa Mahkemesi, ABD'de Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi, Almanya'da Federal Adalet Mahkemesi gibi hiyerarşik yapı içinde en üst seviyede bulunan mahkemelerin üyelerinin seçim kriterleri, mahkemelerin verdiği kararların bağlayıcılığı ve başvurma koşullarının niteliği değerlendirildiğinde kayda değer olduklarını düşünüyorum.
 • Buradaki kastım devletlerin anayasaları ile teşkil edilmiş olan makamların yalnızca başkanlarının kayda değer kabul edilmesi gerektiğidir. Ülkemizden örnek vermek gerekirse Yargıtay Başkanı'nı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını örnek verebiliriz. Göreve seçim esasları ve devlet protokolündeki yerlerinin kayda değerlik sağladığı kanaatindeyim. Bu madde birazda halihazırda uygulanmakta olan teamülden kaynaklanmaktadır.
 • Aslında VP:KİŞİ kriterlerinde belirtilen Söz konusu kişiden bağımsız olarak, birden fazla, birbirinden fikirsel olarak bağımsız, yayımlanmış, güvenilir ikincil kaynaklar tarafından bu kişinin konu edilmiş olması. maddesine dayanılarak yapılmış bir maddedir. Burada yargı mensuplarından kasıt hakimler, savcılar ve avukatlardır. Lakin davanın seyri boyunca yeterli seviyede işlenmişse diğer görevliler dahi (mübaşir, zabıt katibi) bu madde içerisinde değerlendirilebilir. Peki hangi davalar önemli sayılacak? Hrant Dink Cinayeti ve Fırat Çakıroğlu davası gibi (lütfen herhangi bir politik yorumda bulunmayalım, burada kastım herhangi bir propaganda yapmak felan değil) medyatik özelliği bulunan ve kamuoyunu meşgul eden davalardır.
 • Barolar, dernekler vb. birlikler eğer Vikipedi:Kayda değerlik (organizasyonlar ve şirketler) kriterlerini sağlıyorsa, bu derneklerin şimdiki ve geçmiş başkanlarının da kayda değer sayılabileceğini değerlendiriyorum.
Bu politika değişikliği ile akıllardaki yargı mensupları için Vikipedi'mizde bulunan politika eksikliğinin kapatılabileceğini, akıllardaki muhtemel soru işaretlerinin giderileceğini, katkıların standartlaştırılması ve sistematikleşmesinin kolaylaşacağını; SAS, HS ve KD etiketlenen/etiketlenmesi düşünülen maddeler için kolaylık sağlanacağını düşünüyorum.
Tarafımdan yazılmış bu politika teklifini acımasızca değiştirmenizi, yorumlamanızı ve neticesinde mümkün olan en kısa sürede karara bağlamamızı temenni ediyorum. Saygılarımı sunarım. chansey Mesaj 18:44, 18 Ocak 2017 (UTC)
Önemli not: Hukukçu veya konu hakkında bilgili bir kullanıcımız metni çeşitli hukuk sistemlerine göre değerlendirebilirse ve buna göre metinde değişim yaparsak politika teklifimizin evrensel nitelikte olabileceğine inanıyorum. chansey Mesaj 19:29, 18 Ocak 2017 (UTC)
 • Şimdi baktım. Vito'nun dediklerine katılıyorum, 6. ve 7. maddelerde biraz sıkıntı olabilir. Özellikle 6. madde kafa karışıklığına sebep olmayacak şekilde açıklığa kavuşturulmalı. "Basında önemli derecede yer almış davalarla ilgili yargı mensupları," ifadesi kafa karıştırıyor. Her basında önemli derece yer almış davaların yargıcı, savcısı, şikayetçi-savunma avukatı KD mi olacak? Mesela Rezan Epözdemir, Münevver Karabulut cinayeti olarak bildiğimiz dava da avukattı. Özgecan Aslan cinayeti'nde de çok sayıda avukat Aslan ailesi adına davaya müdahil oldu. Ergenekon davalarında da bunu diyebiliriz. Bu nedenle kişinin KD olması davadan bağımsız olmalı. Ayrıca en ufak, bir satır bilgi maiyetinde adı geçen bile buna göre KDlik sağlar gibi algı oluşuyor. "Basında önemli derecede yer almış davalarla ilgili yargı mensupları," yerine "Basında adı önemli davalarla gündeme gelmiş ve haberlerde kendisine genişçe yer verilmiş yargı mensupları," şeklinde önerim bulunmaktadır. Mesela Kemal Kerinçsiz ile Preet Bharara maddeleri buna güzel bir örnek. Kişi, açılmasına sebep olduğu davalar ve görüşlerinin medyada genişçe yer alması ile KD oluyor.

7. madde de biraz tartışmalı olmakla birlikte, bu şekilde sınırsız kişi olmayacağından uygun görmek durumundayım. Ömer Faruk Eminağaoğlu, YARSAV ve Yargıçlar Sendikası eski başkanı olarak bir kaç defa silinmesine rağmen bu kriterin kabulüyle KD olacak. Burada gerekçelendirmeyi de düşünmeli ve muğlaklık bırakmamalıyız. Ama en azından 6. madde haricinde diğer maddelerde hemfikiriz gibi. Muratero

GörüşlerDüzenle

Türkiye'de en üst düzey mahkemeler arasında Anayasa Mahkemesi'nin yanında Yargıtay'lar ve Danıştay da var. Uyuşmazlık Mahkemesi üyeleri zaten diğer yüksek mahkemelerden (üç sivil, iki askeri). Yargıtay daire başkanları üçüncü bende mi giriyor? Sayıştay'ı hangi çerçevede değerlendireceğiz? Deniz (mesaj) 09:24, 3 Şubat 2017 (UTC)

Sayın @Bulgu ilginiz için teşekkür ederim. Evet o konuda bir açıklık şart. Anayasal yargı kurumlarının "en üst düzey görevlileri ve vekilleri" diyebiliriz, bu durumda Anayasa Mahkemesi başkanı, Yargıtay Birinci Başkanı ve vekili, Sayıştay Başkanı, Askeri Yargıtay Başkanı, AYİM Başkanı ve Uyuşmazlık Mahkemesi başkanına KD'lik sağlanır. Daire başkanlarının KD'lik düşünmedim... chansey Mesaj 20:45, 3 Şubat 2017 (UTC)
* Fıkra 2: Devletlerin anayasal yargı organlarının şimdiki ve geçmiş başkanları ve başkan vekilleri;
* Fıkra 3: Mülga - İptal
şeklinde güncelleyebiliriz. chansey Mesaj 20:50, 3 Şubat 2017 (UTC)
 • Genel olarak açıklamalara katılıyorum.Bir önerim olacak.
"Yargıtay Birinci Başkanı ve vekili" içeriğinde başkan vekiline gerek var mı? Bugün için iki tane başkanvekili var. Bence başkan vekilliği kayda değerliği sağlamamalı. "Anayasa Mahkemesi Başkanı", "Yargıtay Birinci Başkanı", "Sayıştay Başkanı", "Danıştay Başkanı" zaten yüksek yargı organları başkanı olarak geçiyor. "Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı" ile sadece "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı"nın da kayda değerliği sağlaması gerektiğini düşünüyorum. Bunları açık açık yazarsak iyi olur. Askeri Yargıtay Başkanı, AYİM Başkanı'nın kayda değer olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çokca haberlere konu olmamaları nedeniyle maddelerin içini çok dolduramayız, zayıf maddeler olur diye düşünüyorum. --Muratero 21:42, 17 Şubat 2017 (UTC)
Sayın @Muratero ilginiz için teşekkür ederim. Makam makam yazmaya karşıyım, bunun yerine bir genel hüküm koymanın daha doğru olacağı kanaatindeyim. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını sadece ülkemiz için değil genel anlamda düşünürsek nasıl bir genellemeyle yanlızca makamı hükümleştireceğimizi ben çıkartamadım. Bu durum sadece bizim uyguladığımız Kıt'a Avrupası Hukuk sisteminin yanında Anglo-Sakson Hukuk Sistemini ve diğerlerini de kapsayıcı olmalıdır düşüncemden kaynaklanmakta. Vekiller konusu çıkartılabilir, opsiyonaldir. Bu yorumun altına ufak biz düzeltme ile düşündüğünüz maddeyi yazarmısınız rica etsem? chansey Mesaj 11:11, 18 Şubat 2017 (UTC)
 • Değerli @Vikiçizer, vaktiniz olduğunda görüşlerinizi öğrenmek isterim... chansey Mesaj 19:38, 20 Şubat 2017 (UTC)
 • Değerli @Vito Genovese evet başka bir teklif dolayısıyla yoğunsunuz ama bir göz atsanız? chansey Mesaj 14:13, 1 Mart 2017 (UTC)
Ben bu pingi aldığımın farkında değilim, özür dilerim. İlk fırsatta bakacağım.
Vito Genovese 22:12, 1 Nisan 2017 (UTC)
@Vito Genovese rica ederim... chansey Mesaj 01:18, 2 Nisan 2017 (UTC)
Görüşümü en alta ekliyorum.
Vito Genovese 20:51, 13 Nisan 2017 (UTC)
 • @Chansey ben Yüksek Yargı konusunda "sorunlu" bir vikipedistim ve açıkçası örneğin Anayasa Mahkemesi'nin Başkanı, vekilleri ve üyeleri ile, Yargıtay Birinci Başkanı, vekilleri, Başsavcısı, vekili ve daire başkanları, (hatta genel sekreteri malum Yargıtay Başkanından idari işler bakımından hemen sonra gelir) Danıştay Başkanı, Vekilleri, başsavcısı, daire başkanları (hatta genel sekreteri), YSK Başkanı, vekili ve üyeleri, HSYK Başkanvekili ve asıl üyeleri, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan, Vekil ve üyelerinin kayda değer olması gerektiğini savunuyorum (hatta eğer Yargıtay ve Danıştay'da daire başkanlarının da eklendiği bir durum onaylanırsa psikolojik olarak kendimi düz üyeleri eklememeye sanırım hazırlayabilirim) ayrıca Fransızca Vikipedide bir Yargıtay Tetkik Hakiminin bile maddesi açılıyor, düz Yargıtay üyesinin açılıyor hatta ve hatta Paris Asliye Hukuk Mahkemesi'nin (tam karşılığını bilemiyorum buna denk geliyor sanırım) neredeyse tüm başkanları, Paris İstinaf Mahkemesi tüm başkanları ve Paris Başsavcılarının (İstinaf Mahkemesi nezdinde ya da Asliye Hukuk Mahkemesi nezdindeki iki türlü başsavcıların hemen tümü) maddeleri açılıyor o halde bizde de Ankara Cumhuriyet Başsavcıları ve Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanları gibi isimler kayda değer mi oluyor? Muadillik bakımından söylüyorum o konuda da kafam karışık. Bir de sorum var Eyüp Yeşil maddesi silindi kayda değer değil diye oysa Yargıtay 16. Ceza Dairesi Başkanı olarak Ergenekon Davası'nda o isim temyiz davasında beraat kararlarını verdi Yargı Mensupları KD Politika Teklifi'nde geçen Basında önemli derecede yer almış davalarla ilgili yargı mensupları maddesine de dahil oluyor (biliyorum onaylı değil daha ama sorma ihtiyacı duyuyorum), iyi vikiler --SarvSarv 22:10, 1 Nisan 2017 (UTC)
 • Değerli @Sarv öncelikle teklifime ilgin için çok çok teşekkür ederim. Takip ettiğim kadarıyla gerek madde açmada, gerek SAS tartışmalarında yargı mensuplarına olan ilginizi görebiliyorum. Sorunlu kelimesini hassas kelimesiyle değiştirerek yorumlarımı yapayım:) Efendim şöyle ki halihazırda bulunan mevzuatımıza göre üstte bu kadar sayılanların büyük çoğunluğu KD Değil. Dolayısıyla benim teklifimde belirtilen Basında önemli derece yer almış davalardaki yargı mensupları ibaresi de -sizin de belirttiğiniz üzere- bu teklif geçerlilik kazanıncaya kadar bağlayıcı değildir. Ayrıca bilirsiniz ki diğer dillerdeki vikilerin uygulamaları -FrWiki'de olduğu gibi - bizleri bağlamamakta. Ben teklifte şunu belirtmeye çalıştım; Anayasa Mahkemesinin halihazırdaki ve geçmiş TÜM üyeleri, diğer anayasal yargı organlarının başkanları KD'dir. Ama gelen yorumlara istinaden yanlızca GEÇMİŞ VE ŞİMDİKİ BAŞKANLARI VE VEKİLLERİ olarak bi düzenlemeye gittim. Açıklamanın bu madde üzerine yoğunlaştığını gördüğüm için bunu izah etme gereği hissettim. Benim yargı mensuplarının KD'liği ile ilgili görüşüm yukarıdadır. Şimdi ricam odur ki; KD teklifinizi sizinde buraya yazmanız ve bu suretle teklifi şekillendirmemiz. Malumunuz SAS'ta -benimde silinsin oyu verdiğim- bir çok yargı mensubu var. Bu konudaki boşluk bir çok maddeyi kaybetmemize neden oldu/olacak. Üzgünüm ki teklif gereken ilgiyi göremedi... chansey Mesaj 01:18, 2 Nisan 2017 (UTC)
 • Sevgili @Chansey yanıtınız için çok teşekkür ederim. Aslında ben de yukarıdaki görüşlere katılıyorum fakat Anayasal Yargı organlarının sadece mevcut başkanlar ile eski başkanları değil, üstünü çizmişsiniz başkanvekillerinin oysa çizilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca Yargıtay ve Danıştay'ın Başsavcı ve Yargıtay'ın Başsavcıvekilinin hatta genel sekreterlerinin de KD olması gerektiğini fakat bunu genel bir çerçevede değerlendirirsek anayasal yargı organlarının üst yönetimi çerçevesi dahilinde eklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Anayasa Mahkemesi'nin ise tüm üyelerinin KD olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Yargıtay ve Danıştay'ın daire başkanları da Başkanlar Kurulu üyesi oldukları için üst yönetim kapsamında değerlendirilebilir. Bir de HSYK, YSK ve Uyuşmazlık Mahkemesi çok önemli kurumlar ve de önemli kararlar alıyorlar onun için oralar da KD olmalı ama nasıl bir çerçeve de? Belki Anayasal Kuruluşlar mı deriz? Bilemiyorum ve örneğin Adalet Bakanından sonra HSYK Başkanvekili gelir ama HSYK Başkanvekili Sadık Mollamahmutoğlu sayfası silinmeye aday gösterildi. Bu konuda da görüşlerinizi merak ediyorum.--SarvSarv 14:55, 2 Nisan 2017 (UTC)
  Cevap @Sarv şimdi şunu belirtmeliyiz; ülkemizde uygulanan Kıt'a Avrupası Hukuk Sistemine göre bir politika yazmaktan ziyade ortak hukuk kurallarını da kapsayacak bir politika oluşturmaya çalıştım. Sıkıntı burada başladı. Sırf VP:MİLLİ aykırı olmaması için bir düzenlemeye gittim ve bahsettiğiniz şahıs ve makamlar barem dışında kaldı. Malumdur ki Kıt'a Avrupası sistemine ne kadar aşinaysam İslam Hukuku ve Ortak Hukuk Sistemine de bir o kadar yabancıyım. Defeatle bir hukukçu kullanıcının yardımını talep ettim ama üzgünüm dönüş yapan olmadı. Benim düğümlendiğim nokta şu: Şimdi sizin yukardaki cevabınızda belirtilen şahısları nasıl bir genellemeyle belirtebiliriz ki sisteme KD olarak dahil edebilelim... (Not:Cevabınıza lütfen Ping eklermisiniz? Teşekkürler) chansey Mesaj 17:53, 5 Nisan 2017 (UTC)
@Chansey şöyle ben de İslam Hukuku'na uzağım, ama Anglosakson kültürde KKTC'deki gibi bir Yüksek Mahkeme var ve o idari, adli ve anayasal işlere bakıyor; ancak Fransa'daki hukuk sistemini iyi biliyorum o da çok spesifik bir örnek bunun dışında belki şöyle değerlendirebiliriz: "Yüksek Mahkemeler"in üst yönetiminde yer alan hukukçular diyebiliriz sizin yanıt beklediğiniz durum için. Avrupa sisteminde bir de Yüksek Yargı Kurulları var onların üyeleri de bizdeki HSYK üyeleri gibi ve onların yabancı dildeki vikipedilerinde bu üyeler (HSYK üyeleri ve Anayasa Mahkemesi üyeleri) tümü KD, bir tek benim kafamı karıştıran kısım Yargıtay ve Danıştay'daki daire başkanları ne olacak, Yargıtay Birinci Başkanı, Başkanvekilleri, Başsavcı, Başsavcıvekili ve Genel Sekreter ile Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu üyeleri üst yönetim olarak geçirebiliriz (Danıştay'daki muadilleri de aynı şekilde) ama dediğim gibi daire başkanları ne olacak? Danıştay'dakini özellikle nasıl sınıflandıracağımızı bilemiyorum (idari ve vergi dava daireleri kurulu var ama emin değilim) oysa Yargıtay'da Yargıtay Başkanlar Kurulu diye bir kurul var bütün dairelerin başkanları burada temsil edilir, Yargıtay Başkanlığı'nın ortak metinlerinde bu kurulun görüşleri açıklanır, yani önemli bir kurul. Yani "Yüksek Mahkemelerin üst yönetimi" başlığı açılabilir ama Uyuşmazlık Mahkemesi, YSK ve HSYK gibi organları ne yapacağız? Tekrar ediyorum HSYK üyeleri ve Anayasa Mahkemesi üyeleri tümü yabancı vikipedilerde KD'dir. --SarvSarv 20:06, 5 Nisan 2017 (UTC)
@Sarv şimdi şu var, öncelikle tekrar etmeliyim diğer Vikiler bizi bağlamıyor. Evet bende üst mahkemelerin -en azından Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan sıfatından ötürü- tüm üyelerinin KD olması gerektiği kanaatindeyim ama işte bunu genelleyerek belirtmek zorunda hissediyorum. Sizin KD yelpazenin bana göre biraz daha geniş görünüyor, bu kapsamda -inşallah tamamlanırsa- bu geniş KD'liği gerekçelendirmeniz gerekecek. Ricam bu yorumun altına dilediğiniz fıkrayı yazmanız ki bende yukarıya aktarayım... Bu politika teklifine dalınca gerçekten kafa yormak gerekiyor :) chansey Mesaj 20:13, 5 Nisan 2017 (UTC)
@Chansey evet ben şöyle düşünüyorum seçenekli yapmak istiyorum hangi uyarsa ayrıca şunu da belirtmek isterim Yüksek Seçim Kurulu'nun başkan, başkanvekili ve hatta üyelerine dair de bir karar verilebilir belki çünkü YSK'nın önemli bir statüsü var: Hem Yüksek Yargı üyelerinden oluşuyor hem de kararları kesindir temyiz edilemez.
 1. Yüksek Mahkemelerin Başkanları ve üst yönetimi (geçmiş yönetici ve başkanları dahil)
 2. Yüksek Yargı Organlarının Başkanları ve üst yönetimi (geçmiş yönetici ve başkanları dahil)
 3. Anayasal, İdari ve Adli Üst Yargı Organlarının (buraya Uyuşmazlık Mahkemesi, YSK ve HSYK da bir şekilde dahil edilebilir) başkan ve üyeleri ile geçmiş başkan ve üyeleri

Ne dersiniz? Olur mu bu seçeneklerden biri?--SarvSarv 20:31, 5 Nisan 2017 (UTC)

@Sarv Üçüncü bendi biraz daha değiştirmemiz gerekebilir. Devletlerin İdari ve Adli Yargı sistemlerinin en üst organlarının geçmiş yönetici ve başkanları gibi... Sanki fazla geniş oldu, ne dersiniz? chansey Mesaj 20:47, 5 Nisan 2017 (UTC)
@Chansey Evet ben de üçüncü maddenin değişerek iyi bir hal alacağını düşünüyorum. Yalnız işte HSYK gibi Yargı camiasının yargıya dair tasarrufları ele aldığı bir idari kurum (mahkeme değil), Yüksek Seçim Kurulu (içeriğinden zaten bahsetmiştim) bunun dışında adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki uyuşmazlıkları kesin olarak çözümlemeye yetkili olan Uyuşmazlık Mahkemesi'nin durumları net bir karara bağlanmalı. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay (Askeri Yüksek Yargıyı dahil etmiyorum yoksa onlar için de geçerli söyleyeceğim), YSK, HSYK ve Uyuşmazlık Mahkemesi'nin ortak yanları hepsi Anayasal Kurumlar. Belki buradan bir çıkış yolu bulabiliriz.--SarvSarv 22:08, 5 Nisan 2017 (UTC)
 • Anayasal, İdari ve Adli Üst Yargı Organlarının geçmiş üyelerini de eklersek işin içinden çıkılmaz. Üyelerin ansiklopedik kişilik olduğuyla ilgili bir argüman yok. Yani böyle binlerce insan olur ve bir paragrafı bile geçmeyen maddelerle karşılaşırız. bu ve [bunun gibi Bazı kaynaklarda; Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay yüksek mahkemeler olarak zikredilmiş. Buna göre Türkiye için bu yargı organlarının şimdiki ve geçmiş başkanlarının KD liği sağlaması yeterli olacaktır. Ayrıca YSK, HSYK gibi kurumlar anayasal yargı kurumu değil diye biliyorum. Bunları listeye almaya gerek yok görünüyor. önceki açıklamalarımda "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı"nın da kayda değerliği sağlaması gerektiğini düşünüyorum." şeklinde bir ifadem olmuştu. sonuçta böyle bir tanımlama yapmak tek başına sıkıntılı olacaktır bu doğru. Zaten "Basında önemli derecede yer almış davalarla ilgili yargı mensupları," açıklamasına göre yargıtay cumhuriyet başsavcıları Türkiye'de önemli davalarda gündeme gelerek KDlik sağlayabilecektir.Bu imzasız yazı Muratero (mesajkatkılar) tarafından eklenmiştir.
İşte öncelikle neyin KD neyin değile bir konsensüs sağlamak lazım. @Sarv azıcık daha kapsamlı düşünüyor, ben ve @Muratero daha dar düşünüyoruz. YSK ve HSYK'nın KD'liği hususunda şüphem yok ama üyeleri dersek kanaatim tek başına KD olmak yetmemeli. Burada "basın ve önemli dava" faktörünü öne çıkarmalıyız. Bir HSYK üyesi hatta bir Yargıtay Daire Başkanı yaptığı iş, baktığı dosya dolayısıyla yeterli ilgiyi çekmiş ise KD yapmalıyız, yoksa sırf o makama erdi diye KD vermenin taraftarı değilim açıkçası. Siz be dersiniz? chansey Mesaj 09:48, 6 Nisan 2017 (UTC)
@Chansey ve @Muratero evet haklısınız biraz daha kapsamlı düşünüyorum o sanırım aşırı detaycı bir karakterde olmamdan kaynaklı. Onun dışında HSYK ve YSK anayasal yargı kurumu olmamakla beraber anayasal kurumdur. Ayrıca Yargıtay Başsavcısı KD olurken, Danıştay ve Sayıştay Başsavcısı neden KD olamıyor? Ona da bir çözüm bulmak gerekir, yoksa "Basında önemli derecede yer almış davalarla ilgili yargı mensupları" konusunda sizlerle hem fikirim; bu da illa yüksek yargı mensubu biri için değil Ankara Cumhuriyet Başsavcısı ya da İzmir Hakimi gibi biri de önemli bir davaya bakmışlarsa onlar da KD oluyor demektir. Yani o madde bazı konular için bence doyurucu ama ben bir de geliştirilerek benim sunduğum 3. maddeyi de ekleyelim diyorum KD politikaları listesine.--SarvSarv 9:59, 6 Nisan 2017 (UTC)
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı KD olsun önerim önceki açıklamalarımda yer almaktaydı. Chansey'in görüşü üzerine ben o önerimden vazgeçmiş bulunmaktayım. "Basında önemli derecede yer almış davalarla ilgili yargı mensupları" ifadesi bence çoğu tartışmalı yargı üyeleri için yeterli olacaktır. Sarv arkadaşımızın HSYK ve YSK anayasal yargı kurumu olmamakla beraber anayasal kurumdur ifadesinden yola çıkarsak burada anayasal kuruluşlar sıralanmış. Bunların altına da inersek her bir bakanlığa bağlı her bir kurumunun genel müdürünü KD kabul edecek miyiz? Bu kurumların daire başkanlarını da KD kabul edecek miyiz gibi ileri tartışmalar yaşanmak durumunda kalınabilecektir. Bir sınır olmalı ve bence Chansey'in açıklamaları sonucu ilgili politikaya belirttiği maddenin eklenmesi daha uygun görünmektedir. (Bu arada nedense bu tartışma sayfasında imza atma bölümü otomatik çıkmıyor,imza atamamam bu yüzdendir)
@Muratero ve @Chansey şöyle, eğer bana kalırsa ben bütün Anayasal kurumları ve üyelerini hiç üşünmem vikipediye yazarım fakat işte orada kayda değerlik durumu giriyor işe, ve ben Yüksek Yargının bütün mensuplarını KD görüyordum onun için maddeleri açıyordum. Ama YSK ve HSYK (sanırım Uyuşmazlık Mahkemesi'ni Yargı politikaları içinde kabul ediyorsunuz) bir şekilde buraya dahil edilebilir. Çünkü HSYK'nin bir bölümü ile YSK'nin tüm üyeleri yüksek yargıdan geliyor (tabii sadece Yüksek Yargıdan gelmesi değil işlevlerinin önemi asıl önemli olan). Ayrıca örneğin HSYK Başkanvekili Adalet Bakanı'ndan sonra HSYK'de gelen bir isim muhakkak KD olmalı HSYK'nin asıl ve yedek üyeleri olmuyorsa bile, mesela Sadık Mollamahmutoğlu gibi yargıda çok etkili olmuş bir isim bile SAS oldu, buna da bir çare bulunmalı, her biri değilse bile tekrar ediyorum YSK Başkanı ve HSYK Başkanvekili bir şekilde gündem olur hep.--SarvSarv 18:03, 6 Nisan 2017 (UTC)
@Muratero ve @Sarv bana da pingler gelmiyor kusura bakmayın geç yazıyorum. Burada üzgünüm ki kısıtlı bir tartışma dönüyor. Basın hususunda benim desteklediğim maddeyi çok geniş kapsamlı bularak muhalif görüşlere sahip kullanıcılarımız da olabilir. Keşke de olsa, tartışmayla bir yerlere varabileceğimizi düşünüyorum. HSYK ve YSK hakkında ise buradaki tartışmanın şu aşamada daha fazla uzamasının yeterli olduğu kanaatindeyim, kurumları değil kişileri tartışıyoruz ve bu kurumların başkanlarının basında yeterli seviyede yer aldığı kanaatindeyim. chansey Mesaj 18:23, 11 Nisan 2017 (UTC)
@Muratero ve @Chansey ben de tam bunu öğrenmek istiyordum, HSYK'nin asıl yöneticisi başkanvekilidir ve Sadık Mollamahmutoğlu SAS ilan edildi. Eğer bu görüşünüzü @Chansey o sayfada paylaşırsanız çok sevinirim. Ayrıca bunun dışında diğer konularda da alınan kararlara elimden geldiğince uymaya çalışırım--SarvSarv 18:51, 11 Nisan 2017 (UTC)
Değerli @Sarv etmesine edelim de amaca hizmet etmez ki. Henüz politikalaşmadı bu teklif malum. Bunu öne sürerseniz ilk denilecek şey nerede yazıyor olacaktır. Naçizane fikrim madde silinirse, bu politika da onaylanırsa kaynağı bir hizmetlimizden rica eder yeniden madde oluşturursunuz. chansey Mesaj 15:39, 12 Nisan 2017 (UTC)
Teşekkürler @Chansey, ayrıca YSK ve HSYK'ye dair de bir madde yapılabilir. Merkez Seçim Kurulu ve Merkez Seçim Komisyonu başlığıyla Dünya'da pek çok organ var, HSYK'nin muadili olan Yüksek Yargı Kurullarına Avrupa, Afrika ve Amerika kıt'asında da rastlanıyor, yani HSYK ve YSK de bir şekilde özellikle üyeleri açısından KD olabilir hani Ortak hukuk bağlamında düşündüğünüz için buna dair bir madde kurulabilir.
 • "Yüksek Yargı Kurullarının (HSYK ve dünyadaki pekçok muadili) başkan, geçmiş başkan ve üyeleri ile Yüksek Seçim Kurulu'nun (ve dünyadaki muadilleri) başkan ve üyeleri" başlığı ikinci bir önerimdir. Ne dersiniz?

--SarvSarv 19:30, 12 Nisan 2017 (UTC)

@Sarv Yukarda iki fıkra daha ekledim, lakin sizin teklifinizde ufak bir değişiklik yaparak :) Üyelerin KD'liğini sorgulamakta fayda var, evet bu kişiler mesleklerinde çok önemli makamlardalar ama yalnızca bu KD'lik sağlar mı emin değilim. Başkanlık makamının KD olduğunda ise -geçmişe yönelik dahi- hemfikiriz... chansey Mesaj 20:34, 13 Nisan 2017 (UTC)
@Chansey çok teşekkürler, sağolun.--SarvSarv 22:49, 13 Nisan 2017 (UTC)

Ne yazık ki Hukuk alanına çok yakın sayılmam, o yüzden bazı ilkesel esaslar üzerinden değerlendirmek isterim: KD'lik konusunda bir yanım mümkün olduğunca özgürlükten ve kapsayıcılıktan yana, neredeyse her şeye yer vermekten yana. Ancak sonra KDlik kavramının neden var olduğunu hatırlıyorum ve ister istemez kendime çeki düzen veriyorum. Neden var? VP:D'yi desteklemek için var. Doğrulanabilirlik mümkün olabilsin diye Kayda Değerliği gözetiyoruz. Doğrulanabilirliğin olabilmesi için de, hakkında bağımsız, güvenilir ve çoklu kaynaklar olmayan her şeyi ve herkesi dışarıda bırakmamız gerekiyor. Aksi takdirde, kişinin kurumunun resmî sitesinde yer alan biyografinin ötesinde maddeye bir bilgi eklemesi yapıldığında o bilgiyle ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Ya bırakıyor ve sinsi vandalizme kapı aralıyoruz ya da kaynak göster diyerek reddediyor ve belki de bu yüzden potansiyel kullanıcıları kaybediyoruz. Sarv'ın bu alandaki çalışmalarına büyük bir takdir ve saygıyla bakıyorum. İçimden de dediğim gibi hiçbir maddesi silinmesin diye geçiyor. Ancak genel KDlik ilkeleriyle tutarlı ilkeler belirlememiz gerektiğini kanısındayım, projenin temel taşlarına uygun doğrultunun bu olduğunu düşünüyorum.

Dediğim gibi, alana yakın değilim, ölçütlere konu kişileri değerlendirecek yeterlilikte de değilim. Ancak önerim şudur ki, eğer ilgili ölçütlerin kapsamına giren kişiler resmî kurum sitesindeki biyografiler dışında hiçbir yerde anılmıyorlarsa, yani ilgili ölçüte uyan kişilerin ekseriyeti bu yöndeyse, bu durumda o ölçütü kabul etmeyelim. Diğer bir ifadeyle, atıyorum C ölçütünü sağladığı için kalmayı hak edecek kişilerin hemen hepsi tek bir kurum biyografisinde geçiyorsa yalnızca, C ölçütü kabul edilmesin. VP:D ve hatta VP:KD de bunu gerektirir diye düşünüyorum. Aksi yönde savlar varsa da elbette değerlendirip görüşlerimi revize etmeye hazırım.

Vito Genovese 20:51, 13 Nisan 2017 (UTC)

Sevgili @Vito Genovese SAS olan maddelere dair görüşleriniz için çok teşekkür ederim. İsterse maddeler silinsin, görüşleriniz için sağolun. --SarvSarv 22:51, 13 Nisan 2017 (UTC)
Değerli Vito VP:D üzerine inşa ettiğiniz yorumunuz için çok teşekkür ederim. Bu tartışmaya kaç kişi katılırsa o kadar doğruya ulaşacağız. Sizden ricam en üstteki madde fıkralarını VP:D kapsamında yorumlar mısınız acaba? Yararlı olacağını düşünüyorum... chansey Mesaj 18:29, 14 Nisan 2017 (UTC)
Yavaş yavaş başlamazsam hiç başlayamayacağım:
 1. Uluslararası Adalet Divanı'nın 12 üyesinden rastgele üçünü arattım: Dalveer Bhandari, Julia Sebutinde, Mohamed Bennouna KD görünüyor.
 2. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi'nden rastgele üçü yine: Serruh Kaleli KD, Kadir Özkaya biraz ortada, Yusuf Şevki Hakyemez KD.
 3. Geri çekilmiş madde.
 4. Buna bakmama gerek yok, haber yağmuruyla karşılacağıma eminim. :)
 5. Bu da aynen.
 6. Bunlarda o davadan bağımsız KD'lik değerlendirmesi mi yapacağız/yapmalıyız?
 7. Bkz: Bir üst madde.
 8. Kayda değer eser ortaya koyduğu zaman VP:KİŞİ uyarınca KD olmaz mı zaten? Dekanlığın silinmesi de VP:AKADEMİSYEN ile olan tutarsızlığı gidermiş bu arada.
Vito Genovese 10:28, 17 Nisan 2017 (UTC)
 • Herkese selam, bir süredir silinmeye aday sayfalarda karşımıza bu tartışmayla alakalı maddeler sıkça çıktığı için görüş belirtmek istedim. Uluslararası yargı oranlarının geçmiş/bügünkü üyeleri elbette KD. (bkz. Rıza Türmen) Anayasa Mahkemesi vd. yüksek yargı organları da aynı minvalde değerlendirilmeli. Görebildiğim kadarıyla başkanlar konusunda fikir birliği var; uyuşmazlık noktası üyeler ve başsavcılar gibi daha "alt" veya "farklı" kademelerdeki yargı üyeleri. Basında önemli derecede yer almış davalar hususu da Preet Bharara örneğinde görebildiğimiz gibi bu gibi yargı mensupları hakkında da sayfa açılabileceğini göteriyor. Bu noktada ben de kayda değerliği anayasal yüksek yargı organları üst kurulları için geniş yorumlamak taraftarıyım. Diğer durumlarda ve baro vb. yapılarda basında yer bulma konusu ayırt edici olacaktır. Önemli bir hukuki görüş, doktrin olarak hukukun yardımcı kaynaklarındandır; sahibini de kayda değer kabul etmek gerekir. Ancak Hukuk Fakültesi dekanı olmak böyle bir paye kazandırmaz ve dekanların "yargı üyeleri" kıstaslarına dahil edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Kolaylıklar. ÖterbülbülBuyrun? 21:39, 14 Nisan 2017 (UTC)
Merhaba @Öterbülbül. Yorumlarınız için teşekkür ederim. Bu durumda bahsettiğiniz üst kurulların hem şimdiki, hem geçmiş üyeleri açısından mı KD'lik sağlanmalı düşüncesindesiniz değerli @Sarv gibi? Benim kanaatim bu hususta ikincil kaynaklarla desteklendiği sürece KD'lik sağlanması olmakla beraber eğer ki bir fikir birliği oluşursa elbette düzenlemeye gideceğim. Yargı mensuplarını geniş değerlendirdiğimizde hukuk akademisyenlerinin de KD olması gerektiğini düşündüm, ama yanlızca dekan olmanın KD'lik sağlamakta yetersiz kalacağı konusunda şüpheye düştüm:) Bu konuda diğer kullanıcılarımız da kanaat bildirebilirse dekanlık hususunu yeniden revize edebiliriz... chansey Mesaj 09:25, 15 Nisan 2017 (UTC)
@Chansey ve @Öterbülbül aslında ben dekanların KD olduğu inancını taşıyorum ama tabii şöyle bir durum var yeterli değilse içeriği belki sıkıntı yaratabilir. --SarvSarv 10:35, 15 Nisan 2017 (UTC)
@Sarv; o konuda gerçekten bence de sıkıntılı bir durum var. @Öterbülbül 'ün çağrısına uyarak o bölümü kaldırdım. Zaten akademisyen olan dekanlar eğer mesleklerindeki çalışmalarla basına konu veya önemli akademik yayınlara katkıda bulunmuşsa diğer maddelerden KD'lik sağlanıyor. Eğer olmamışlarsa da sırf dekan oldukları için KD'liği sağlamanın pek doğru olmadığı kanaatindeyim... chansey Mesaj 19:46, 16 Nisan 2017 (UTC)
Özellikle geçmiş üyeler açısından kaynak bulmak da ayrıca sıkıntılı bir konu. Bu yeterli kaynakla aşılabiliyorsa, onlar hakkında da sayfa açılabilmeli. Dekanlık çekinceme destek için sağolun. Doktrin düzeyinde katkı sağlayan akademisyenlerin "yargı üyeleri" başlığında da belirtilmeye devam edilmesi gerektiğini de son olarak vurgulamış olayım. Kolaylıklar herkese. ÖterbülbülBuyrun? 22:32, 16 Nisan 2017 (UTC)
@Öterbülbül, @Sarv; doktrin hususunda son fıkraya bakarak küçük bir konsensüs sağladığımız kanaatindeyim. Ayrıca maddeye "eski üyeler" kelimesini eklemeyi gereksiz buluyorum, eğer basında yeterli derecede yer almışsa 4.fıkradan zaten KD'dir; aksi halde sırf üyelik yapmasından ötürü KD olduğu kanaati oluşuyor, doğrusu buna da gönlüm pek razı değil. Ama, ama aslına bakarsanız bu tip politikalarda kısıtlayıcıdan çok genişletici bir tavır takınmak Vikipedi'nin gelişimi için çok önemli. Hele de Sarv gibi bu konulara meraklı ve madde açmaya yönelik kullanıcılar varken. Tabi şu da var; oldu da çalışmamız tamamlandı, oldu da oylanmaya geçildi. Onca maddeyi (benimde katkılarımla) sildiren kullanıcılarımızdan epey bir tepki veya karşıt görüş gelecektir. Keşke herkes şu anda bu sayfadaydın teklif hakkında yorumlarda bulunsa... Bu arada daha gerekçelendirmeye hiç başlamadık, bilginiz olsun:) @Muratero siz de bir göz atsanız? chansey Mesaj 04:33, 17 Nisan 2017 (UTC)
@Chansey konsensüs sağlanmasına çok sevindim, ayrıca Vikipedi özgür bir sayfa olduğu için kısıtlamalara da mesafeli yaklaşmak gerek kanaatindeyim.--SarvSarv 08:24, 17 Nisan 2017 (UTC)

Ayrıca o açılan maddelere SAS koyan kullanıcı olarak @Nushirevan11'in de görüşleri önemli bence--SarvSarv 08:27, 17 Nisan 2017 (UTC)

 • Şimdi baktım. Vito'nun dediklerine katılıyorum, 6. ve 7. maddelerde biraz sıkıntı olabilir. Özellikle 6. madde kafa karışıklığına sebep olmayacak şekilde açıklığa kavuşturulmalı. "Basında önemli derecede yer almış davalarla ilgili yargı mensupları," ifadesi kafa karıştırıyor. Her basında önemli derece yer almış davaların yargıcı, savcısı, şikayetçi-savunma avukatı KD mi olacak? Mesela Rezan Epözdemir, Münevver Karabulut cinayeti olarak bildiğimiz dava da avukattı. Özgecan Aslan cinayeti'nde de çok sayıda avukat Aslan ailesi adına davaya müdahil oldu. Ergenekon davalarında da bunu diyebiliriz. Bu nedenle kişinin KD olması davadan bağımsız olmalı. Ayrıca en ufak, bir satır bilgi maiyetinde adı geçen bile buna göre KDlik sağlar gibi algı oluşuyor. "Basında önemli derecede yer almış davalarla ilgili yargı mensupları," yerine "Basında adı önemli davalarla gündeme gelmiş ve haberlerde kendisine genişçe yer verilmiş yargı mensupları," şeklinde önerim bulunmaktadır. Mesela Kemal Kerinçsiz ile Preet Bharara maddeleri buna güzel bir örnek. Kişi, açılmasına sebep olduğu davalar ve görüşlerinin medyada genişçe yer alması ile KD oluyor.

7. madde de biraz tartışmalı olmakla birlikte, bu şekilde sınırsız kişi olmayacağından uygun görmek durumundayım. Ömer Faruk Eminağaoğlu, YARSAV ve Yargıçlar Sendikası eski başkanı olarak bir kaç defa silinmesine rağmen bu kriterin kabulüyle KD olacak. Burada gerekçelendirmeyi de düşünmeli ve muğlaklık bırakmamalıyız. Ama en azından 6. madde haricinde diğer maddelerde hemfikiriz gibi. Muratero

@Muratero işim gereği az uzak kaldım kusura bakmayın. Teklife başka yorum yapan olmamış. @Vito Genovese, @Sarv, @Öterbülbül de bir baksın yorumlasınlar. Bence haklısın ve bir düzenleme yapmalıyız... Uzun izahı bilahare yapacağım. chansey Mesaj 21:06, 19 Nisan 2017 (UTC)
@Chansey ben açıkçası 6. ve 7. madde için şu anki halinden yanayım ama değişiklikte uzlaşı sağlanırsa da itiraz etmem. --SarvSarv 16:29, 20 Nisan 2017 (UTC)
6. madde için falanca davadaki filanca avukatın bir anda kayda değer sayılmasını sınırlayabilmek için hem davanın hem de kişinin bağımsız kaynaklarda yer alması gerekli. Yoksa onlarca avukatın dahil olduğu önemli davalarda ipi ucu kaçabilir. Mesela Öcalan davasında yargılayan hakim Turgut Okyay, sorgulayan savcı Talat Şalk için tamam da onlarca sanık avukatını bir şekilde sınırlamak gerekecek.[1] 7. madde daha kurumsal içerikli olduğu için sınırlaması daha nesenel olacaktır ve bu şekilde birlik+başkanları nitelemesi bence yeterlidir.ÖterbülbülBuyrun? 09:52, 22 Nisan 2017 (UTC)
Nasıl bir değişikliğe gitmemizi önerirsiniz @Öterbülbül? chansey Mesaj 10:25, 24 Nisan 2017 (UTC)
"Basında önemli derecede yer almış davalara ilişkin haberlerde kendisinden sıkça bahsedilmiş yargı mensupları" dense nasıl olur? Hem bizatihi davaya bakan yargı mensuplarının kayda değerliği vurgulanmış olur hem de kişinin kendisinin haberlere konu edilmesi ile kayda değerlik desteklenmiş olur. ÖterbülbülBuyrun? 11:42, 24 Nisan 2017 (UTC)
Ulusal veya uluslar arası basında haberlere konu olmuş veya kamuoyunca önem gösterilerek yaygın olarak bilinen davalara ilişkin olmak kaydıyla basın yayın organlarda kendisinden sıkça bahsedilmiş yargı mensupları nasıl @Öterbülbül? Çok mu karışık oldu :) ? chansey Mesaj 19:52, 24 Nisan 2017 (UTC)
Şöyle birleştirsek: "Kamuoyunca önem gösterilmiş ya da ulusal veya uluslararası basın yayın organlarında önemli derecede yer almış davalara ilişkin haberlerde kendisinden sıkça bahsedilmiş yargı mensupları". Bundan daha fazla kırpamayız diye düşünüyorum @Chansey :) ÖterbülbülBuyrun? 07:55, 25 Nisan 2017 (UTC)
6-7 konusundaki düzenleme makul. 8 konusunda yazdıklarıma değinen olmadı sanırım değil mi?
Vito Genovese 09:52, 25 Nisan 2017 (UTC)
@Vito Genovese 8 için VP:KİŞİ ile bir tezatlık yaratmadığını düşündüm ve kapalı anlatımla KD'lik vereceğimize açık açık yazılmasının daha iyi olacağı kanaatinde olduğum için böyle kaldı... Biraz karıştı sayfa kusura bakma, ondan bende yazdığını dün gördüm... chansey Mesaj 10:28, 25 Nisan 2017 (UTC)
@Chansey ben siz nasıl değişiklik yaparsanız olumlu bakacağım çünkü benden bu tip konularda daha bilgilisiniz, ben her önüme geleni madde olarak açıyordum şimdi buna göre sınırlandırmaya çalışacağım. --SarvSarv 16:43, 25 Nisan 2017 (UTC)
Nazik övgünüz için teşekkür ediyorum lakin bu aşamada önerinin şekillenmesinde en az benim kadar emeğiniz var @Sarv. Bu teklif kabul görürse hem siz emeğinizi sistematik biçimde kullanarak tasarruf edeceksiniz, ki bu daha çok madde demek; hemde SAS'ta harcanan zaman ve enerjiyi başka alanlarda kullanabileceğiz... chansey Mesaj 21:08, 25 Nisan 2017 (UTC)
Bana göre de maddeler gayet makul durumda. ÖterbülbülBuyrun? 11:44, 26 Nisan 2017 (UTC)
@Chansey yalnız bir sorum ve bir de görüşüm var. Görüşüm şu: Keşke başka bir vikipedist arkadaşımızın da dediği gibi Yargıtay ve Danıştay'ın üst yönetimi de yer alsaydı KD'lik açısından (çünkü şuana kadar genelde daire başkanları olmasa bile başkanvekilleri silinmiyordu vikipediden böyle bir kriterden sonra silinme durumu ortaya çıkabilir), ayrıca sorum da şu: Önceleri Anayasa Mahkemesi üyeleri (her ne kadar kriter var olmasa da) KD idi, yani silinmiyordu şimdi acaba KD olma durumları kalktı mı? Ayrıca tasarruf ve enerji konusunda bu maddelerle ilgili haklısınız, maalesef kendimi tutamayıp "ah bilgi buldum hemen paylaşayım" durumuyla bu noktalara geldim.--SarvSarv 12:32, 26 Nisan 2017 (UTC)
@Sarv ilgili maddeyi düşündüğünüz şekilde buraya yazarmısınız? chansey Mesaj 13:14, 26 Nisan 2017 (UTC)
Tabii @Chansey hemen yazıyorum.
 • Devletlerin anayasal yargı organlarının şimdiki ve geçmiş başkanları, başkan vekilleri ve üyeleri, (üyeleri diyorum çünkü yıllar önce Vikipedide Kategori:Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi eski üyeleri, diye bir kategori açılmıştı ve uzun yıllardır bu kategoriye dair eleştiri yanılmıyorsam gelmedi)
 • Devletlerin anayasal yargı organlarının şimdiki ve geçmiş başkanları, başkan vekilleri, başsavcı ve başsavcıvekili ile üst yönetimi [doğrudan başkan, başkanvekili, başsavcı, başsavcıvekili, genel sekreter ve daire başkanları (illa her daire başkanı değil, üst yönetimde yer almış olan) yerine üst yönetim diyebiliriz] --SarvSarv 14:28, 26 Nisan 2017 (UTC)
 • An itibariyle mevcut maddeler bence uygundur. Bu konuda emeği geçen chansey'e teşekkürler. Bunu halledebilirsek diğer KDlik kriterlerine de bir şekilde el atmak gerekecek.Muratero
@Sarv kesinlikle yanlış anlamayın, diğer kullanıcılarımızdan gelecek yorumları beklediğim için size cevap vermedim. Henüz son teklifinize bir yorum olmadı... chansey Mesaj 08:10, 28 Nisan 2017 (UTC)
@Chansey sıkıntı değil, teşekkürler, her türlü olumlu ve olumsuz görüş kabulümdür. --SarvSarv 10:17, 28 Nisan 2017 (UTC)