Kulak burun boğaz

Tıbbi uzmanlık

Kulak burun boğaz (KBB) olarak da adlandırılan Otorinolarengoloji veya Otolarengoloji, kulak, burun, boğaz ve baş ve boyundaki alakadar diğer yapılar ile ilgilenen cerrahi bir tıp branşıdır. Bu alanda uzmanlaşmış doktorlara otorinolarengolojist, kulak burun boğaz uzmanları, KBB doktorları, KBB cerrahları veya baş boyun cerrahları denir. Uzmanlar kulak, burun, boğaz ve kafatasının tabanında görülen hastalıklar ile kafa ve boyundaki kanser ve iyi huylu tümörlerin cerrahi tedavisini gerçekleştirir.

Endoskopik sinüs ameliyatı yapan kulak burun boğaz uzmanı

EtimolojiDeğiştir

Eski Yunanca οὖς (ous, "kulak"), ῥίς (rhis, "burun"), υγξάρυγξ (larinks, "gırtlak") ve -λογία (logia, "çalışma") kelimelerinden türemiş terim, Yeni Latince'den (oto + rhino + laryngo- + -logy) dillere geçmiştir.[1]

İlgilenilen hastalık ve durumlarDeğiştir

Baş ve boyun onkolojisiDeğiştir

Otoloji ve nörotolojiDeğiştir

RinolojiDeğiştir

  • Burun tıkanıklığı
  • Nazal septum sapması
  • Sinüzit - akut, kronik
  • Çevresel alerjiler
  • Rinit
  • Hipofiz tümörü
  • Boş burun sendromu
  • Şiddetli veya tekrarlayan epistaksis

Pediatrik kulak burun boğazDeğiştir

LarengolojiDeğiştir

Yüzde plastik ve rekonstrüktif cerrahiDeğiştir

Yüzde Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, baş, yüz ve boynun estetik ve rekonstrüktif cerrahisinde uzmanlaşmak isteyen kulak burun boğaz uzmanlarına ve estetik cerrahlara açıktır.

KaynakçaDeğiştir

  1. ^ "otolaryngologist" entry in: Peter Harris, Sue Nagy, Nicholas Vardaxis, Mosby's Dictionary of Medicine, Nursing & Health Professions - Australian & New Zealand Edition, Elsevier Health Sciences, 2009.