Tiroit kanseri

boyunda tiroit kıkırdağının altında yer alan tiroid bezinde bulunan endokrin bezi kanseri
(Tiroid kanseri sayfasından yönlendirildi)

Tiroit kanseri, tiroit bezinin dokularından gelişen kanserdir.[1] Hücrelerin anormal şekilde büyüdüğü ve vücudun diğer bölgelerine yayılma potansiyeline sahip olduğu bir hastalıktır.[8][9] Belirtiler arasında boyunda şişlik veya yumru olabilir.[1] Kanser, başka yerlerden yayıldıktan sonra tiroitte de ortaya çıkabilir, bu durumda tiroit kanseri olarak sınıflandırılmaz.[4]

Tiroit kanseri
Papiller tiroit karsinomunun tanısal özelliklerini gösteren mikrografı (nükleer berraklık ve üst üste binen çekirdekler).
UzmanlıkOnkoloji
BelirtilerBoyunda şişlik veya yumru[1]
Risk faktörüRadyasyon maruziyeti, tiroit büyümesi, aile öyküsü,[1][2] obezite[3]
TanıUltrason, ince iğne aspirasyonu[1]
Ayırıcı tanıTiroit nodülü, metastatik hastalık[1][4]
TedaviCerrahi, radyoterapi, kemoterapi, tiroit hormonu, hedefe yönelik tedavi, aktif gözlem[1]
PrognozBeş yıllık sağkalım oranı %98 (ABD)[5]
Sıklık3,2 milyon (2015)[6]
Ölüm31.900 (2015)[7]

Risk faktörleri arasında genç yaşta radyasyona maruz kalma, tiroit bezinin büyümesi, aile öyküsü ve obezite yer alır.[1][2][3] Dört ana tip papiller tiroit kanseri, foliküler tiroit kanseri, medüller tiroit kanseri ve anaplastik tiroit kanseridir.[4] Tanı genellikle ultrason ve ince iğne aspirasyonuna dayanır.[1] Belirtileri olmayan ve hastalık için normal risk altında olan kişilerin taranması 2017 yılı itibarıyla önerilmemektedir.[10]

Tedavi seçenekleri arasında ameliyat, radyoaktif iyot dahil radyasyon tedavisi, kemoterapi, tiroit hormonu, hedefe yönelik tedavi ve aktif gözlem yer alabilir.[1] Ameliyat tiroidin bir kısmının veya tamamının çıkarılmasını içerebilir.[4] Amerika Birleşik Devletleri'nde beş yıllık yaşam oranları %98'dir.[5]

Dünya genelinde 2015 yılı itibarıyla 3,2 milyon kişi tiroit kanserine yakalandı.[6] 2012 yılında 298.000 yeni vaka ortaya çıktı.[11] En sık 35 ile 65 yaşları arasında teşhis edilir.[5] Kadınlar erkeklerden daha sık etkilenmektedir.[5] Asya kökenli olanlar daha sık etkilenmektedir.[4] Oranlar son birkaç on yılda artmıştır ve bunun daha iyi tespitten kaynaklandığına inanılmaktadır.[11] 2015 yılında 31.900 ölüm gerçekleşti.[7]

Belirti ve bulgular

değiştir

Çoğu zaman tiroit kanserinin ilk belirtisi boynun tiroit bölgesindeki bir nodüldür.[12] Bununla birlikte, yetişkinlerin %65'ine kadarının tiroitlerinde küçük nodüller vardır, ancak tipik olarak bu nodüllerin %10'undan azının kanserli olduğu tespit edilir.[13] Bazen ilk belirti büyümüş bir lenf düğümüdür. Daha sonra ortaya çıkabilecek belirtiler boynun ön bölgesinde ağrı ve rekürren laringeal sinirin tutulumuna bağlı ses değişiklikleridir.[14]

Tiroit kanseri genellikle ötiroit bir hastada bulunur, ancak hipertiroidizm veya hipotiroidizm semptomları büyük veya metastatik, iyi farklılaşmış bir tümörle ilişkili olabilir. Tiroit nodülleri 20 yaşın altındaki kişilerde bulunduğunda özellikle endişe vericidir. Bu yaşlarda iyi huylu nodüllerin ortaya çıkma olasılığı daha düşüktür, dolayısıyla kötü huylu olma potansiyeli çok daha yüksektir.[kaynak belirtilmeli]

Sebepler

değiştir

Tiroit kanserlerinin bir dizi çevresel ve genetik predispozan faktörle ilişkili olduğu düşünülmektedir, ancak nedenleri konusunda önemli belirsizlikler devam etmektedir.[15]

Hem doğal arka plan kaynaklarından hem de yapay kaynaklardan iyonlaştırıcı radyasyona çevresel maruziyetin önemli bir rol oynadığından şüphelenilmektedir ve lenfoma için mantlefield radyasyonuna maruz kalanlarda ve Çernobil,[16] Fukuşima, Kyshtym ve Windscale[17] nükleer felaketlerinin ardından iyot-131'e maruz kalanlarda tiroit kanseri oranları önemli ölçüde artmıştır.[18] Tiroidit ve diğer tiroit hastalıkları da tiroit kanserine zemin hazırlar.[17][19]

Genetik nedenler arasında, özellikle hastalığın daha nadir görülen medüller formunun oranlarını belirgin şekilde artıran multipl endokrin neoplazi tip 2 yer alır.[20]

 
Papiller tiroit karsinomlu bir lenf düğümünün mikrografı

Fiziksel muayene sırasında bir tiroit nodülü bulunduktan sonra, bir endokrinolog veya tiroidoloğa sevk edilebilir. En yaygın olarak, bir nodülün varlığını doğrulamak ve tüm bezin durumunu değerlendirmek için bir ultrason yapılır. Bazı ultrason sonuçları, malignite riskini kategorize etmek için bir TI-RADS veya TIRADS skoru bildirebilir.[21] Tiroit uyarıcı hormon, serbest ve/veya total triiyodotironin (T3) ve tiroksin (T4) seviyeleri ve antitiroit antikorlarının ölçümü, iyi huylu nodüler guatrın bilinen bir nedeni olan Hashimoto tiroiditi gibi fonksiyonel bir tiroid hastalığının mevcut olup olmadığına karar vermeye yardımcı olacaktır.[22] Genellikle radyoaktif iyot alım testi ile birlikte yapılan tiroid taraması, bir nodülün "sıcak" mı yoksa "soğuk" mu olduğunu belirlemek için kullanılabilir[23] ve bu da nodüle biyopsi yapılıp yapılmayacağına karar verilmesine yardımcı olabilir.[24] Medüller tiroit kanseri varlığını dışlamak için kalsitonin ölçümü gereklidir. Son olarak, tedaviye karar vermeden önce kesin bir tanıya ulaşmak için ince iğne aspirasyon sitolojisi testi yapılabilir ve Bethesda sistemine göre raporlanabilir.[25]

Tanı konulduktan sonra, hastalığın yayılma potansiyelini anlamak veya ameliyat sonrası takip için tüm vücut I-131 veya I-123 radyoaktif iyot taraması yapılabilir.[26]

Semptomları olmayan yetişkinlerde tiroit kanseri taraması önerilmez.[27]

Sınıflandırma

değiştir
 
Görülme sıklığına göre tiroit kanseri türlerinin pasta grafiği.[28]

Tiroit kanserleri histopatolojik özelliklerine göre sınıflandırılabilir.[29][30] Bu varyantlar ayırt edilebilir (çeşitli alt tipler üzerindeki dağılım bölgesel farklılıklar gösterebilir):

Foliküler ve papiller tipler birlikte "farklılaşmış tiroit kanseri" olarak sınıflandırılabilir.[36] Bu tipler, medüller ve farklılaşmamış tiplere göre daha olumlu bir prognoza sahiptir.[37]

 • Papiller mikrokarsinom, 1 cm veya daha küçük bir nodül olarak tanımlanan papiller tiroit kanserinin bir alt kümesidir.[38] Tüm tiroit kanserlerinin %43'ü ve yeni papiller tiroit karsinomu vakalarının %50'si papiller mikrokarsinomdur.[39][40] Ultrasonda rastlantısal papiller mikrokarsinom için yönetim stratejileri (ve İİA'da doğrulanmış) radyoaktif iyot ablasyonu ile total tiroidektomiden lobektomiye veya tek başına gözleme kadar değişir. Harach ve arkadaşları, hastalara kanser oldukları konusunda sıkıntı vermekten kaçınmak için "gizli papiller tümör" terimini kullanmayı önermektedir. Woolner ve arkadaşları ilk kez 1960 yılında, çapı ≤ 1,5 cm olan papiller karsinomları tanımlamak için keyfi olarak "gizli papiller karsinom" terimini kullanmışlardır.[41]

Evreleme

değiştir

Kanser evrelemesi, bir kanserin gelişim derecesini belirleme sürecidir. TNM evreleme sistemi genellikle beyin hariç kanserlerin evrelerini sınıflandırmak için kullanılır.[42]

Metastazlar

değiştir

Diferansiye tiroit kanseri metastazının tespiti, iyot-131 kullanılarak tüm vücut sintigrafisi yapılarak tespit edilebilir.[43][44]

Yayılma

değiştir

Tiroit kanseri doğrudan, lenfatikler veya kan yoluyla yayılabilir. Doğrudan yayılma, çevre dokuların infiltrasyonu yoluyla gerçekleşir. Tümör infrahyoid kaslara, trakeaya, özofagusa, rekürren larengeal sinire, karotis kılıfına vb. sızar. Tümör daha sonra fikse olur. Anaplastik karsinom en çok direkt yayılımla yayılırken, papiller karsinom en az yayılım gösterir. Lenfatik yayılım en sık papiller karsinomda görülür. Papiller karsinomda primer tümör palpe edilemese bile servikal lenf nodları palpe edilebilir hale gelir. Derin servikal nodlar, pretrakeal, prelarengeal ve paratrakeal lenf nodu grupları sıklıkla etkilenir. Etkilenen lenf düğümü genellikle tümörün bulunduğu tarafla aynıdır. Tiroid kanserlerinde, özellikle foliküler ve anaplastik karsinomda kan yayılımı da mümkündür. Tümör embolileri akciğerlerde anjiyoinvazyon yapar; uzun kemiklerin ucu, kafatası ve vertebralar etkilenir. Artmış vaskülariteleri nedeniyle pulsasyon gösteren metastazlar oluşur.[45]

Tiroidektomi ve merkezi boyun kompartmanının diseksiyonu, vakaların çoğunda tiroit kanserinin tedavisinde ilk adımdır.[12] Tiroit koruyucu operasyonlar, tiroit kanserinin düşük biyolojik agresiflik gösterdiği durumlarda (örn. iyi diferansiye kanser, lenf nodu metastazı kanıtıın olmaması, düşük MIB-1 indeksi, BRAF mutasyonları, RET/PTC yeniden düzenlemeleri, p53 mutasyonları vb. gibi majör genetik değişikliklerin olmaması) 45 yaşın altındaki hastalarda uygulanabilir.[46] İİA ile iyi diferansiye tiroit kanseri (örn. papiller tiroit kanseri) tanısı konulursa veya şüphelenilirse cerrahi endikasyon konulurken, bekleme stratejisi hiçbir kanıta dayalı kılavuzda önerilmemektedir.[46][47] Aktif gözlem, yaşlı hastalar arasında tiroit kanserinin aşırı tanı ve aşırı tedavisini azaltır.[48]

Radyoaktif iyot-131, papiller veya foliküler tiroit kanseri olan kişilerde ameliyat sonrası rezidüel tiroit dokusunun ablasyonu ve tiroit kanserinin tedavisi için kullanılır.[49] Medüller, anaplastik ve çoğu Hürthle hücreli kanseri olan hastalar bu tedaviden fayda görmezler.[12]

Harici ışınlama, kanser rezeke edilemediğinde, rezeksiyondan sonra tekrarladığında veya kemik metastazından kaynaklanan ağrıyı hafifletmek için kullanılabilir.[12]

Sorafenib ve lenvatinib, ilerlemiş metastatik tiroit kanseri için onaylanmıştır.[50] Çok sayıda ajan faz II ve III klinik çalışmalarda yer almaktadır.[50]

Nüks veya metastaz için cerrahi sonrası izleme, tiroit kanseri varyantına bağlı olarak rutin ultrason, BT taramaları, FDG-PET / BT, radyoaktif iyot tüm vücut taramaları ve tirogolubin, tiroglobuilin antikorları veya kalsitonin değişiklikleri için rutin laboratuvar kan testlerini içerebilir.[51][52][53]

Tiroid kanserinin prognozu, kanserin türü ve tanı anındaki evre ile ilişkilidir. Tiroid kanserinin en yaygın şekli olan papiller için genel prognoz mükemmeldir. Gerçekten de, son yıllarda papiller tiroid karsinomu insidansındaki artış, muhtemelen artan ve erken tanı ile ilişkilidir. Erken teşhis eğilimine iki şekilde bakılabilir. İlki, bu kanserlerin birçoğunun küçük olması ve agresif malignitelere dönüşme ihtimalinin düşük olmasıdır. İkinci bir bakış açısı, erken teşhisin bu kanserleri tiroid bezinin ötesine yayılma ihtimalinin düşük olduğu bir zamanda ortadan kaldırdığı ve böylece hasta için uzun vadeli sonucu iyileştirdiğidir. Erken tanıya yönelik bu eğilimin yararlı mı yoksa gereksiz mi olduğu konusunda şu anda bir fikir birliği yoktur.

Erken tanı ve tedaviye karşı argüman, birçok küçük tiroit kanserinin (çoğunlukla papiller) büyümeyeceği veya metastaz yapmayacağı mantığına dayanmaktadır. Bu görüş, tiroit kanserlerinin ezici çoğunluğunun aşırı tanı konulduğunu, yani kanserle ilgili hiçbir şey yapılmasa bile hastada hiçbir belirti, hastalık veya ölüme neden olmayacağını savunmaktadır.  Aşırı tanı konulan bu vakaların dahil edilmesi, klinik olarak önemli vakaları görünüşte zararsız kanserlerle bir araya getirerek istatistikleri çarpıtmaktadır.[54] Tiroit kanseri inanılmaz derecede yaygındır ve diğer nedenlerden ölen insanlar üzerinde yapılan otopsi çalışmaları, yaşlı yetişkinlerin üçte birinden fazlasının teknik olarak kendilerine zarar vermeyen tiroit kanserine sahip olduğunu göstermektedir.[54] Kanserli olabilecek nodülleri tespit etmek, sadece boğazı hissederek kolaydır ve bu da aşırı tanı düzeyine katkıda bulunur. İyi huylu (kanserli olmayan) nodüller sıklıkla tiroid kanseri ile birlikte bulunur; bazen iyi huylu bir nodül keşfedilir, ancak ameliyat tesadüfen küçük bir tiroit kanserini ortaya çıkarır. Giderek artan bir şekilde, küçük tiroit nodülleri başka bir amaçla yapılan görüntülemede (BT taraması, MRI, ultrason) tesadüfi bulgular olarak keşfedilmektedir; tesadüfen keşfedilen, semptomsuz tiroit kanserleri olan bu kişilerin çok azında herhangi bir semptom görülecektir ve bu tür hastalarda tedavi onlara yardımcı olmak yerine zarar verme potansiyeline sahiptir.[54][55]

Tiroit kanseri kadınlarda erkeklerden üç kat daha yaygındır, ancak Avrupa istatistiklerine göre[56] tiroit kanseri için genel göreceli 5 yıllık sağkalım oranı kadınlarda %85 ve erkeklerde %74'tür.[57]

Aşağıdaki tablo, tiroit kanserinde karar verme ve prognostik değerlendirme ile ilgili bazı zorlukları vurgulamaktadır. Evre I veya II papiller, foliküler veya medüller kanserin iyi prognoza sahip olduğu konusunda genel bir anlaşma olsa da, küçük bir tiroit kanserini değerlendirirken hangilerinin büyüyüp metastaz yapacağını ve hangilerinin yapmayacağını belirlemek mümkün değildir. Sonuç olarak, tiroit kanseri tanısı konulduktan sonra (çoğunlukla ince iğne aspirasyonu ile), muhtemelen total tiroidektomi yapılacaktır.

Erken tanıya yönelik bu dürtü, Avrupa kıtasında, tiroit bezi içindeki parafoliküler veya kalsitonin üreten hücrelerde erken anormallikleri olan hastaları belirlemek için guatrlı hastalarda serum kalsitonin ölçümlerinin kullanılmasıyla da kendini göstermiştir. Birçok çalışmada gösterildiği gibi, yüksek serum kalsitonin bulgusu, vakaların %20'si kadar yüksek bir oranda medüller tiroit karsinomu bulgusu ile ilişkilidir.

Tiroit cerrahisi eşiğinin Amerika Birleşik Devletleri'nden daha düşük olduğu Avrupa'da, tiroidektomi yapma kararına serum kalsitonin ölçümlerini ve kalsitonin için uyarıcı testleri içeren ayrıntılı bir strateji dahil edilmiştir; aynı verilere bakan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tiroit uzmanları, çoğunlukla kalsitonin testini değerlendirmelerinin rutin bir parçası haline getirmemiş ve böylece çok sayıda tiroidektomiyi ve bunun sonucunda ortaya çıkan morbiditeyi ortadan kaldırmıştır. Avrupa tiroit topluluğu küçük medüller tiroid karsinomlarından metastazın önlenmesine odaklanmıştır; Kuzey Amerika tiroit topluluğu ise daha çok tiroidektomi ile ilişkili komplikasyonların önlenmesine odaklanmıştır (bkz. aşağıdaki Amerikan Tiroit Derneği kılavuzları). Aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi, evre III ve IV hastalığı olan bireylerin tiroid kanserinden ölme riski önemli düzeydedir. Birçoğu yaygın metastatik hastalıkla başvururken, eşit sayıda kişi yıllar ve on yıllar boyunca evre I veya II hastalıktan gelişir. Herhangi bir evredeki tiroit kanserini yöneten doktorlar, düşük riskli tiroid kanseri olan hastaların küçük bir yüzdesinin metastatik hastalığa ilerleyeceğini kabul etmektedir.

Son yıllarda tiroit kanseri tedavisinde gelişmeler kaydedilmiştir. Bazı moleküler veya DNA anormalliklerinin tanımlanması, bu moleküler kusurları hedef alan tedavilerin geliştirilmesine yol açmıştır. Onay sürecini tamamlayan bu ajanlardan ilki, RET proto-onkogenini, vasküler endotelyal büyüme faktörü reseptörünün iki alt tipini ve epidermal büyüme faktörü reseptörünü hedef alan bir tirozin kinaz inhibitörü olan vandetanibdir.[58] Bu bileşiklerden daha fazlası araştırılmaktadır ve muhtemelen onay sürecinden geçecektir. Farklılaşmış tiroit karsinomu için, iyodürü konsantre etme yeteneğini kaybetmiş papiller tiroit karsinomlarında radyoaktif iyot alımını artırmak için seçilmiş hedefe yönelik tedavi türlerini kullanma stratejileri gelişmektedir. Bu strateji, "dirençli" tiroit kanserlerini tedavi etmek için radyoaktif iyot tedavisinin kullanılmasını mümkün kılacaktır. Evre III ve IV tiroid kanseri olanlar için önümüzdeki 5-10 yıl içinde yaşam süresini uzatmayı mümkün kılacak diğer hedefe yönelik tedaviler değerlendirilmektedir.

Prognoz gençlerde yaşlılara göre daha iyidir.[57]

Prognoz esas olarak kanser türüne ve kanser evresine bağlıdır.

Tiroit kanseri türü 5 yıllık sağkalım oranı 10 yıllık sağkalım oranı
Evre I Evre II Evre III Evre IV Genel Genel
Papiller %100[59] %100[59] %93[59] %51[59] %96[57] veya %97[60] %93[57]
Foliküler %100[59] %100[59] %71[59] %50[59] %91[57] %85[57]
Medüller %100[59] %98[59] %81[59] %28[59] %80,[57] % 83[61] veya %86[62] %75[57]
Anaplastik (her zaman evre IV)[59] %7[59] %7[59] veya %14[57] (veri yok)

Epidemiyoloji

değiştir

Tiroit kanseri, 1990 yılında 24.000 iken 2010 yılında dünya genelinde 36.000 kişinin ölümüne yol açtı.[63] Obezite daha yüksek tiroit kanseri insidansı ile ilişkili olabilir, ancak bu ilişki hala çok tartışılan bir konudur.[64]

Tiroit kanseri Birleşik Krallık'taki kanser vakalarının ve ölümlerin %1'inden azını oluşturmaktadır. Birleşik Krallık'ta 2011 yılında yaklaşık 2700 kişiye tiroid kanseri teşhisi konmuş ve 2012 yılında yaklaşık 370 kişi bu hastalıktan ölmüştür.[65]

Bununla birlikte, Güney Kore'de tiroit kanseri, 2020'de yeni kanser vakalarının %7,7'sini oluşturarak en yaygın 5. kanser türü oldu.[66]

Kaynakça

değiştir
 1. ^ a b c d e f g h i j "Thyroid Cancer Treatment". National Cancer Institute (İngilizce). 27 April 2017. 15 July 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 July 2017. 
 2. ^ a b Carling T, Udelsman R (2014). "Thyroid cancer". Annual Review of Medicine. 65: 125-137. doi:10.1146/annurev-med-061512-105739. PMID 24274180. 9 Şubat 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Şubat 2023. 
 3. ^ a b Shin A, ve diğerleri. (2022). "Body Mass Index and Thyroid Cancer Risk: A Pooled Analysis of Half a Million Men and Women in the Asia Cohort Consortium". Thyroid. 32 (3): 306-314. doi:10.1089/thy.2021.0445. PMID 34915752. 28 Aralık 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Şubat 2023. 
 4. ^ a b c d e f "Thyroid Cancer Treatment". National Cancer Institute (İngilizce). 12 Mayıs 2017. 16 July 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 July 2017. 
 5. ^ a b c d "Cancer of the Thyroid - Cancer Stat Facts". seer.cancer.gov (İngilizce). 15 July 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 July 2017. 
 6. ^ a b Vos, Theo; Allen, Christine; Arora, Megha; Barber, Ryan M.; Bhutta, Zulfiqar A.; Brown, Alexandria; Carter, Austin; Casey, Daniel C.; Charlson, Fiona J.; Chen, Alan Z.; Coggeshall, Megan; Cornaby, Leslie; Dandona, Lalit; Dicker, Daniel J.; Dilegge, Tina; Erskine, Holly E.; Ferrari, Alize J.; Fitzmaurice, Christina; Fleming, Tom; Forouzanfar, Mohammad H.; Fullman, Nancy; Gething, Peter W.; Goldberg, Ellen M.; Graetz, Nicholas; Haagsma, Juanita A.; Hay, Simon I.; Johnson, Catherine O.; Kassebaum, Nicholas J.; Kawashima, Toana; Kemmer, Laura (October 2016). "Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 310 diseases and injuries, 1990-2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015". Lancet. 388 (10053): 1545-1602. doi:10.1016/S0140-6736(16)31678-6. PMC 5055577 $2. PMID 27733282. 
 7. ^ a b Wang, Haidong; Naghavi, Mohsen; Allen, Christine; Barber, Ryan M.; Bhutta, Zulfiqar A.; Carter, Austin; Casey, Daniel C.; Charlson, Fiona J.; Chen, Alan Zian; Coates, Matthew M.; Coggeshall, Megan; Dandona, Lalit; Dicker, Daniel J.; Erskine, Holly E.; Ferrari, Alize J.; Fitzmaurice, Christina; Foreman, Kyle; Forouzanfar, Mohammad H.; Fraser, Maya S.; Fullman, Nancy; Gething, Peter W.; Goldberg, Ellen M.; Graetz, Nicholas; Haagsma, Juanita A.; Hay, Simon I.; Huynh, Chantal; Johnson, Catherine O.; Kassebaum, Nicholas J.; Kinfu, Yohannes; Kulikoff, Xie Rachel (October 2016). "Global, regional, and national life expectancy, all-cause mortality, and cause-specific mortality for 249 causes of death, 1980-2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015". Lancet. 388 (10053): 1459-1544. doi:10.1016/s0140-6736(16)31012-1. PMC 5388903 $2. PMID 27733281. 
 8. ^ "Cancer Fact sheet N°297". World Health Organization. February 2014. 29 Aralık 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 June 2014. 
 9. ^ "Defining Cancer". National Cancer Institute. 17 Eylül 2007. 25 June 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 June 2014. 
 10. ^ Bibbins-Domingo K, Grossman DC, Curry SJ, Barry MJ, Davidson KW, Doubeni CA, Epling JW, Kemper AR, Krist AH, Kurth AE, Landefeld CS, Mangione CM, Phipps MG, Silverstein M, Simon MA, Siu AL, Tseng CW (May 2017). "Screening for Thyroid Cancer: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement". JAMA. 317 (18): 1882-1887. doi:10.1001/jama.2017.4011. PMID 28492905. 9 Şubat 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Şubat 2023. 
 11. ^ a b World Cancer Report 2014. World Health Organization. 2014. ss. Chapter 5.15. ISBN 978-9283204299. 
 12. ^ a b c d Hu MI, Vassilopoulou-Sellin R, Lustig R, Lamont JP, (Ed.) (2008). "Thyroid and Parathyroid Cancers". Cancer Management: A Multidisciplinary Approach (11.11isbn=978-1-891483-62-2 bas.). Lawrence, Kansas: CMP Media. 28 Şubat 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 13. ^ Durante C, Grani G, Lamartina L, Filetti S, Mandel SJ, Cooper DS (March 2018). "The Diagnosis and Management of Thyroid Nodules: A Review". JAMA. 319 (9): 914-924. doi:10.1001/jama.2018.0898. PMID 29509871. 9 Şubat 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Şubat 2023. 
 14. ^ "Thyroid Cancer". Herbert Irving Comprehensive Cancer Center (HICCC) - New York (İngilizce). 1 Şubat 2021. 5 Şubat 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Şubat 2023. 
 15. ^ "Thyroid Cancer Overview - Signaling Pathway. Diagnosis. Targeted Therapy - Creative Biolabs". www.creativebiolabs.net. 5 Şubat 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Şubat 2023. 
 16. ^ "Radioactive I-131 from Fallout". National Cancer Institute. 19 Mayıs 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 June 2014. 
 17. ^ a b dos Santos Silva I, Swerdlow AJ (February 1993). "Thyroid cancer epidemiology in England and Wales: time trends and geographical distribution". British Journal of Cancer. 67 (2): 330-340. doi:10.1038/bjc.1993.61. PMC 1968194 $2. PMID 8431362. 
 18. ^ "Experts link higher incidence of children's cancer to Fukushima radiation". ScienceAlert. 19 January 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 January 2016. 
 19. ^ Pacini F, Castagna MG, Brilli L, Pentheroudakis G (May 2010). "Thyroid cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up". Annals of Oncology. 21 (Suppl 5): v214-v219. doi:10.1093/annonc/mdq190. PMID 20555084. 9 Şubat 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Şubat 2023. 
 20. ^ "Genetics of Endocrine and Neuroendocrine Neoplasias". National Cancer Institute. 1 January 1980. 4 July 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 June 2014. 
 21. ^ Floridi C, Cellina M, Buccimazza G, Arrichiello A, Sacrini A, Arrigoni F, Pompili G, Barile A, Carrafiello G (September 2019). "Ultrasound imaging classifications of thyroid nodules for malignancy risk stratification and clinical management: state of the art". Gland Surgery. 8 (Suppl 3): S233-S244. doi:10.21037/gs.2019.07.01. PMC 6755949 $2. PMID 31559190. 
 22. ^ Bennedbaek FN, Perrild H, Hegedüs L (March 1999). "Diagnosis and treatment of the solitary thyroid nodule. Results of a European survey". Clinical Endocrinology. 50 (3): 357-363. doi:10.1046/j.1365-2265.1999.00663.x. PMID 10435062. 9 Şubat 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Şubat 2023. 
 23. ^ "Thyroid scan: MedlinePlus Medical Encyclopedia". medlineplus.gov (İngilizce). 27 Ocak 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Şubat 2021. 
 24. ^ "Vol 7 Issue 6 p.3-4". American Thyroid Association (İngilizce). 4 Aralık 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Şubat 2021. 
 25. ^ Renuka IV, Saila Bala G, Aparna C, Kumari R, Sumalatha K (December 2012). "The bethesda system for reporting thyroid cytopathology: interpretation and guidelines in surgical treatment". Indian Journal of Otolaryngology and Head and Neck Surgery. 64 (4): 305-311. doi:10.1007/s12070-011-0289-4. PMC 3477437 $2. PMID 24294568. 
 26. ^ Gerard SK, Cavalieri RR (January 2002). "I-123 diagnostic thyroid tumor whole-body scanning with imaging at 6, 24, and 48 hours". Clinical Nuclear Medicine. 27 (1): 1-8. doi:10.1097/00003072-200201000-00001. PMID 11805475. 9 Şubat 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Şubat 2023. 
 27. ^ Bibbins-Domingo K, Grossman DC, Curry SJ, Barry MJ, Davidson KW, Doubeni CA, Epling JW, Kemper AR, Krist AH, Kurth AE, Landefeld CS, Mangione CM, Phipps MG, Silverstein M, Simon MA, Siu AL, Tseng CW (May 2017). "Screening for Thyroid Cancer: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement". JAMA. 317 (18): 1882-1887. doi:10.1001/jama.2017.4011. PMID 28492905. 9 Şubat 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Şubat 2023. 
 28. ^ Malith V, Bombil I, Harran N, Luvhengo TE (September 2018). "Demographic and histological subtypes of Hurthle cell tumours of the thyroid in a South African setting". South African Journal of Surgery. Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Chirurgie. 56 (3): 20-23. doi:10.17159/2078-5151/2018/v56n3a2557. PMID 30264938. 9 Şubat 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Şubat 2023. 
 29. ^ "Thyroid Cancer Treatment". National Cancer Institute. 1 January 1980. 21 April 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Aralık 2007. 
 30. ^ "Thyroid cancer". National Cancer Institute. 20 Aralık 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Aralık 2007. 
 31. ^ a b c Chapter 20 in: Mitchell RS, Kumar V, Abbas AK, Fausto N (2007). Robbins Basic Pathology. Philadelphia: Saunders. ISBN 978-1-4160-2973-1.  8th edition.
 32. ^ Yu XM, Schneider DF, Leverson G, Chen H, Sippel RS (October 2013). "Follicular variant of papillary thyroid carcinoma is a unique clinical entity: a population-based study of 10,740 cases". Thyroid. 23 (10): 1263-1268. doi:10.1089/thy.2012.0453. PMC 3787730 $2. PMID 23477346. 
 33. ^ Grani G, Lamartina L, Durante C, Filetti S, Cooper DS (June 2018). "Follicular thyroid cancer and Hürthle cell carcinoma: challenges in diagnosis, treatment, and clinical management". The Lancet. Diabetes & Endocrinology. 6 (6): 500-514. doi:10.1016/S2213-8587(17)30325-X. PMID 29102432. 9 Şubat 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Şubat 2023. 
 34. ^ Schlumberger M, Carlomagno F, Baudin E, Bidart JM, Santoro M (January 2008). "New therapeutic approaches to treat medullary thyroid carcinoma". Nature Clinical Practice. Endocrinology & Metabolism. 4 (1): 22-32. doi:10.1038/ncpendmet0717. PMID 18084343. 9 Şubat 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Şubat 2023. 
 35. ^ "Anaplastic Thyroid Cancer". Columbia Thyroid Center. 23 Aralık 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Mart 2020. 
 36. ^ Nix P, Nicolaides A, Coatesworth AP (December 2005). "Thyroid cancer review 2: management of differentiated thyroid cancers". International Journal of Clinical Practice. 59 (12): 1459-1463. doi:10.1111/j.1368-5031.2005.00672.x. PMID 16351679. 20 Mayıs 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 37. ^ Nix PA, Nicolaides A, Coatesworth AP (January 2006). "Thyroid cancer review 3: management of medullary and undifferentiated thyroid cancer". International Journal of Clinical Practice. 60 (1): 80-84. doi:10.1111/j.1742-1241.2005.00673.x. PMID 16409432. 7 Şubat 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Şubat 2023. 
 38. ^ Shaha AR (May 2007). "TNM classification of thyroid carcinoma". World Journal of Surgery. 31 (5): 879-887. doi:10.1007/s00268-006-0864-0. PMID 17308849. 9 Şubat 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Şubat 2023. 
 39. ^ Dideban S, Abdollahi A, Meysamie A, Sedghi S, Shahriari M (2016). "Thyroid Papillary Microcarcinoma: Etiology, Clinical Manifestations,Diagnosis, Follow-up, Histopathology and Prognosis". Iranian Journal of Pathology. 11 (1): 1-19. PMC 4749190 $2. PMID 26870138. 
 40. ^ Hughes DT, Haymart MR, Miller BS, Gauger PG, Doherty GM (March 2011). "The most commonly occurring papillary thyroid cancer in the United States is now a microcarcinoma in a patient older than 45 years". Thyroid. 21 (3): 231-236. doi:10.1089/thy.2010.0137. hdl:2027.42/90466. PMID 21268762. 9 Şubat 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Şubat 2023. 
 41. ^ Woolner LB, Lemmon ML, Beahrs OH, Black BM, Keating FR (January 1960). "Occult papillary carcinoma of the thyroid gland: a study of 140 cases observed in a 30-year period". The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. 20: 89-105. doi:10.1210/jcem-20-1-89. PMID 13845950. 9 Şubat 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Şubat 2023. 
 42. ^ "Cancer Staging - NCI". www.cancer.gov (İngilizce). 9 Mart 2015. 19 Mart 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Şubat 2023. 
 43. ^ Hindié E, Zanotti-Fregonara P, Keller I, Duron F, Devaux JY, Calzada-Nocaudie M, Sarfati E, Moretti JL, Bouchard P, Toubert ME (September 2007). "Bone metastases of differentiated thyroid cancer: impact of early 131I-based detection on outcome". Endocrine-Related Cancer. 14 (3): 799-807. doi:10.1677/ERC-07-0120. PMID 17914109. 9 Şubat 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Şubat 2023. 
 44. ^ Schlumberger M, Arcangioli O, Piekarski JD, Tubiana M, Parmentier C (November 1988). "Detection and treatment of lung metastases of differentiated thyroid carcinoma in patients with normal chest X-rays". Journal of Nuclear Medicine. 29 (11): 1790-1794. PMID 3183748. 9 Şubat 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Şubat 2023. 
 45. ^ Das S (2008). A concise textbook of surgery (5.5isbn=978-8190568128 bas.). Calcutta: Dr S. Das. 
 46. ^ a b Cooper DS, Doherty GM, Haugen BR, Hauger BR, Kloos RT, Lee SL, Mandel SJ, Mazzaferri EL, McIver B, Pacini F, Schlumberger M, Sherman SI, Steward DL, Tuttle RM (November 2009). "Revised American Thyroid Association management guidelines for patients with thyroid nodules and differentiated thyroid cancer". Thyroid. 19 (11): 1167-1214. doi:10.1089/thy.2009.0110. hdl:2027.42/78131. PMID 19860577. 9 Şubat 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Şubat 2023. 
 47. ^ British Thyroid Association, Royal College of Physicians, Perros P (2007). Guidelines for the management of thyroid cancer. 2nd edition. Report of the Thyroid Cancer Guidelines Update Group (PDF). Royal College of Physicians. s. 16. ISBN 9781860163098. 26 Aralık 2011 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 12 July 2013. 
 48. ^ Welch HG, Schwartz L, Woloshin S (18 January 2011). Overdiagnosed: Making People Sick in the Pursuit of Health. Beacon Press. ss. 138-43. ISBN 9780807022009. Erişim tarihi: 7 October 2012. 
 49. ^ Perros P, Boelaert K, Colley S, Evans C, Evans RM, Gerrard Ba G, Gilbert J, Harrison B, Johnson SJ, Giles TE, Moss L, Lewington V, Newbold K, Taylor J, Thakker RV, Watkinson J, Williams GR (July 2014). "Guidelines for the management of thyroid cancer". Clinical Endocrinology. 81 (Suppl 1): 1-122. doi:10.1111/cen.12515. PMID 24989897. 9 Şubat 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Şubat 2023. 
 50. ^ a b Lamartina L, Grani G, Durante C, Filetti S (18 Ocak 2018). "Recent advances in managing differentiated thyroid cancer". F1000Research. 7: 86. doi:10.12688/f1000research.12811.1. PMC 5773927 $2. PMID 29399330. 
 51. ^ Haugen BR, Alexander EK, Bible KC, Doherty GM, Mandel SJ, Nikiforov YE, Pacini F, Randolph GW, Sawka AM, Schlumberger M, Schuff KG, Sherman SI, Sosa JA, Steward DL, Tuttle RM, Wartofsky L (January 2016). "2015 American Thyroid Association Management Guidelines for Adult Patients with Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer: The American Thyroid Association Guidelines Task Force on Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer". Thyroid. 26 (1): 1-133. doi:10.1089/thy.2015.0020. PMC 4739132 $2. PMID 26462967. 
 52. ^ Wells SA, Asa SL, Dralle H, Elisei R, Evans DB, Gagel RF, Lee N, Machens A, Moley JF, Pacini F, Raue F, Frank-Raue K, Robinson B, Rosenthal MS, Santoro M, Schlumberger M, Shah M, Waguespack SG, ve diğerleri. (American Thyroid Association Guidelines Task Force on Medullary Thyroid Carcinoma) (June 2015). "Revised American Thyroid Association guidelines for the management of medullary thyroid carcinoma". Thyroid. 25 (6): 567-610. doi:10.1089/thy.2014.0335. PMC 4490627 $2. PMID 25810047. 
 53. ^ Smallridge RC, Ain KB, Asa SL, Bible KC, Brierley JD, Burman KD, Kebebew E, Lee NY, Nikiforov YE, Rosenthal MS, Shah MH, Shaha AR, Tuttle RM (November 2012). "American Thyroid Association guidelines for management of patients with anaplastic thyroid cancer". Thyroid. 22 (11): 1104-1139. doi:10.1089/thy.2012.0302. PMID 23130564. 9 Şubat 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Şubat 2023. 
 54. ^ a b c Welch HG, Schwartz L, Woloshin S (2011). Overdiagnosed: Making People Sick in the Pursuit of Health. [Malaysia?]: Beacon Press. ss. 61-34. ISBN 978-0-8070-2200-9. 
 55. ^ Hofman MS (September 2013). "Thyroid nodules: time to stop over-reporting normal findings and update consensus guidelines". BMJ. 347: f5742. doi:10.1136/bmj.f5742. PMID 24068719. 9 Şubat 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Şubat 2023. 
 56. ^ "Thyroid Cancer". MedicineNet.com. 20 October 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 October 2011. 
 57. ^ a b c d e f g h i Biersack, H.-J.; Grünwald, F. (10 Haziran 2005). Thyroid Cancer (İngilizce). Springer Science & Business Media. s. 10. ISBN 978-3-540-22309-2. 12 Ocak 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Şubat 2023. 
 58. ^ "FDA approves new treatment for rare form of thyroid cancer" (Basın açıklaması). U.S. Food and Drug Administration. 6 April 2011. 10 April 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 April 2011. 
 59. ^ a b c d e f g h i j k l m n o "Survival Rates for Thyroid Cancer". www.cancer.org (İngilizce). 19 Aralık 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Şubat 2023. 
 60. ^ Rounded up to nearest natural number from 96.7% as given by Santacroce L, Gagliardi S, Kennedy AS (28 Eylül 2010). "Thyroid, Papillary Carcinoma". eMedicine. 28 Temmuz 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 61. ^ By 100% minus cause-specific mortality of 17% at 5 yr, as given by Barbet J, Campion L, Kraeber-Bodéré F, Chatal JF (November 2005). "Prognostic impact of serum calcitonin and carcinoembryonic antigen doubling-times in patients with medullary thyroid carcinoma". The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. 90 (11): 6077-6084. doi:10.1210/jc.2005-0044. PMID 16091497. 9 Şubat 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Şubat 2023. 
 62. ^ "Medullary Thyroid Cancer". National Cancer Institute. 4 Şubat 2016. 30 Mayıs 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Mayıs 2016. 
 63. ^ Lozano, Rafael; Naghavi, Mohsen; Foreman, Kyle; Lim, Stephen; Shibuya, Kenji; Aboyans, Victor; Abraham, Jerry; Adair, Timothy; Aggarwal, Rakesh; Ahn, Stephanie Y.; Alvarado, Miriam (15 Aralık 2012). "Global and regional mortality from 235 causes of death for 20 age groups in 1990 and 2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010". Lancet (London, England). 380 (9859): 2095-2128. doi:10.1016/S0140-6736(12)61728-0. ISSN 1474-547X. PMID 23245604. 14 Kasım 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 64. ^ Santini F, Marzullo P, Rotondi M, Ceccarini G, Pagano L, Ippolito S, Chiovato L, Biondi B (October 2014). "Mechanisms in endocrinology: the crosstalk between thyroid gland and adipose tissue: signal integration in health and disease". European Journal of Endocrinology. 171 (4): R137-R152. doi:10.1530/eje-14-0067. PMID 25214234. 11 Kasım 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 65. ^ "Thyroid cancer statistics". Cancer Research UK. 17 October 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 October 2014. 
 66. ^ "Republic of Korea Cancer Rates" (PDF). Global Cancer Observatory (GCO). World Health Organization. 2020. 11 Kasım 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 9 Şubat 2023. 

Dış bağlantılar

değiştir
Sınıflandırma
Dış kaynaklar