Korint düzeni

Ürdün'ün Ceraş şehrinde yer alan Korint düzeniyle yapılmış sütunlar.

Korint düzeni, sütun başlarının akantus yapraklarıyla süslendiği ve sütunların bir kaide üzerine oturtulduğu, klasik mimarideki üç düzenden biridir. İyonik düzenin daha kompleks bir biçimi olan Korint düzenin şekli, Yunan Mitolojisine göre içinde akantus yapraklarının bulunduğu bir sepetten esinlenilerek geliştirilmiştir. Klasik mimarlıktaki diğer iki düzenden daha sonra ortaya çıkmıştır ve adını Antik Yunan şehri Korint'ten alır. Taban çapıyla yüksekliği arasında İyonik düzende de olduğu gibi 1/9 oranı bulunmaktadır. Ancak Dorik düzene bakıldığında bu oranın 1/6 olduğu görülmektedir yani Dorik sütunlar İyonik ve Korint sütunlara göre daha kısa bir biçime sahiptir.