Korint düzeni, sütun başlarının akantus yapraklarıyla süslendiği ve sütunların bir kaide üzerine oturtulduğu, klasik mimarideki üç düzenden biridir. Dor ve İyon düzenlerinden daha sonra muhtemelen MÖ 5. yüzyılda Atina'da ortaya çıkmıştır.

Ürdün'ün Ceraş şehrinde yer alan Korint düzeniyle yapılmış sütunlar.

İyon düzeninden daha karmaşık bir biçimi olan Korint düzenin şekli, Yunan Mitolojisine göre içinde akantus yapraklarının bulunduğu bir sepetten esinlenilerek geliştirilmiştir. Klasik mimarlıktaki diğer iki düzenden daha sonra ortaya çıkmıştır ve adını Antik Yunan şehri Korint'ten alır. Taban çapıyla yüksekliği arasında İyon düzeninde de olduğu gibi 1/9 oranı bulunmaktadır. Ancak Dor düzenine bakıldığında bu oranın 1/6 olduğu görülmektedir yani Dor sütunları İyon ve Korint usulü sütunlara göre daha kısa bir biçime sahiptir.

Kaynakça:https://www.arkeolojikhaber.com/haber-korinth-duzeni-4985/