Kolon, sindirim sistemi anatomisinde kalın bağırsak anlamında kullanılan bir terimdir. Çekumdan, rektuma kadarki bağırsak kısmıdır. Ana görevi dışkılardan suyu çıkarmaktır. Memelilerde çekum, çıkan kolon, transvers kolon, inen kolon, sigmoid kolon ve rektum. Çekumdan transvers kolonun ortasına kadarki kolon kısmına sağ kolon, kalan kısma ise sol kolon denir.

Kolon