Klorsiklizin

Klorsiklizin, ilk kez 1949'da kullanılan yapay antihistaminiktir. Saman nezlesi, ürtiker ve temas dermatitininde belirtilerin denetim altına alınmasını sağlar. Etki süresi oldukça uzundur; hidroklorür tuzu halinde ağızdan alınır. En sık görülen yan etkisi uyuşukluktur.