Kloritleşme

Kloritleşme Biyotit, amfibol ve piroksen gibi mafik minerallerin klorite dönüşmesi olayıdır. Biyotit kloritleşme ile kolayca vermikülit veya klorite dönüşür. Bu dönüşüm sırasında ayrışan demir, dilinimler boyunca toplanarak opak mineralleri oluşturur. Oksit halinde, limonit (Fe2O3), magnetit (Fe 3O4) meydana gelir. Minerallerin rengi açılır ve yeşile döner. Kenarları açık yeşil bir renk alır.

Kloritleşme ile biyotit içindeki Potasyum (K), Magnezyum (Mg) ve Demir (Fe) karbonatları ve kloritleri meydana getirerek çözelti haline geçecektir. Demir karbonatların bir kısmı okside olarak hematiti oluşturur ve böylece bir miktar renk verici madde sağlanmış olur.