Klinker, çimento üretimi sırasında pişmiş kil ve kalkerlerin birleşiminden oluşan iri taneli malzemedir. Çimentonun bir önceki safhası olarak adlandırılabilir. Yapısında pişirilmiş biçimde %30 kil ve %70 oranında kalker içerir. Çimento haline getirilmeden önce ağırlıkça %2-6 oranında alçıtaşı ile karıştırılır ve iyice öğütülür.Klinker çok değişebilen bir malzemedir.Bu nedenle asfalt yapımında kullanılması durumunda uygun şartnameler kullanılır.

Klinker

Klinker kendi başına da bağlayıcı özellik gösterir ve su ile reaksiyon vererek hızla donar. Alçı ile beraber öğütülen klinker (çimento) ise daha yavaş donarak betona şekil verilmesine ve kalıplara düzgün yerleştirilmesine fırsat sağlar.

Klinkerlin temel yapısını oluşturan bileşikler:

  1. Trikalsiyum Silikat (3CaO.SiO2 veya C3S - Alit) (%50-%70)
  2. Dikalsiyum Silikat (2CaO.SiO2 veya C2S - Belit) (%15-%30)
  3. Trikalsiyum Aluminat (3CaO.Al2O3 veya C3A - Selit) (%5-%10)
  4. Tetrakalsiyum Alüminoferrit (4CaO.Al2O3.Fe2O3 veya C4AF - Kahverengi Millerit)(%5-%15)