Kitle ve İktidar

Elias Canetti'nin Denemesi

Kitle ve İktidar (özgün adıyla "Masse und Macht"), Elias Canetti'nin kitle ve iktidar olgularını inceleyen eseri. 1960 yılında yayımlanmıştır.

Kitle ve İktidar 1960 yılında ilk kez yayımlanmış olsa da, Canetti kitle olgusu ile 1925 civarında ilgilenmeye başlamıştı. Daha sonraları Avrupa'daki birçok ülkede iktidara gelen diktatörler ve özellikle 1933'te Hitler'in Almanya'da iktidara gelmesi Canetti'nin iktidar olgusuyla ilgilenmesine yol açtı. İncelemeleri kitle ve iktidar olguları arasında çeşitli ilişkiler kurmasına ve olası ilişkileri çözümlemeye çalışmasına neden oldu. Bu konudaki fikirlerini ve izlenimlerini Kitle ve İktidar eserinde ortaya koydu. Eserde kitle ve iktidar olguları antropolojik, sosyolojik ve psikolojik açılardan incelenirken bu iki spesifik olguyla ilgili çeşitli olgular da tanımlanmakta ve incelenmektedir.

Türkçe baskısı değiştir