Khnum ya da (Khnemu Romalılaştırılmış /kəˈnm/), bilinen en eski Mısır tanrılarından biriydi, asıl olarak Nil'in kaynağının tanrısıydı. Nil'in yıllık selinin beraberinde alüvyon ve kil getirmesi ve suyunun çevresine hayat vermesi nedeniyle, çömlekçi çarkında kilden yaptığı ve yerleştirdiği insan çocuklarının bedenlerinin yaratıcısı olduğu düşünülüyordu. Daha sonra diğer tanrıları şekillendirdiği tanımlandı ve "İlahi Potter" ve "Kendinden yaratılan şeylerin Efendisi" unvanlarına sahipti.

Khnum
Mısır tanrısı Khnum genellikle bir koç başı ile tasvir edilmiştir.
hiyeroglif yazısıyla adı
W9E10
Sembolüçömlekçi çarkı
Kişisel bilgileri
EşiHeket, Satis, ve Neith
ÇocuklarıHeka, Selket ve Anuket

Genel bilgi değiştir

Khnum'un ibadeti, kutsal yerler olarak kabul edilen iki ana nehir kenarı bölgesi olan Elefantin ve Esna'ya odaklanıyordu.Kendisine Elefantin'de Satis ve Anuket ile birlikte ibadet edildi . Esna'da Menhit, Nebtu, Neith ve Heka ile birlikte ibadet edildi . Khnum, Nil Nehri'nin kaynağının koruyucusu olarak kabul edildi. Onun önemi, çocuklar için Khnum-Khufwy "Khnum benim Koruyucumdur" gibi, Büyük Giza Piramidi'nin kurucusu Khufu'nun tam adı gibi erken teoforik isimlerine yol açtı.[1]

Khnum ayrıca tanrı Min ile de ilişkilendirilmiştir .

Elefantin'deki tapınak değiştir

Elefantin'deki tapınak Khnum, eşi Satis ve kızları Anuket'e adanmıştır . Tapınak, en az Orta Krallık'a kadar uzanıyor. On Birinci Hanedan tarafından Khnum, Satis ve Anuket, Elefantin'de tasdik edilmiştir.

Yeni Krallık sırasında, II . Ramses zamanından elde edilen bulgular Khnum'a hala orada ibadet edildiğini gösteriyor.[2]

Elefantin'in karşısında, Aswan'da doğu kıyısında, Khnum, Satis ve Anuket, Ptolemaios Krallığı'na tarihlenen bir şapel duvarında gösteriliyor.[2]

Esna'daki tapınak değiştir

 
Brooklyn Müzesi

Bu tapınak, Ptolemaios döneminde inşaata başladı, ancak tapınağın hayatta kalan kısımlarının çoğu Roma döneminde inşa edildi.[2]

Khnum bazen timsah başlı bir tanrı olarak tasvir edilir. Nebt-uu ve Menhit, Khnum'un başlıca eşleridir ve Heka, en büyük oğlu ve halefidir. Hem Khnum hem de Neith, Esna'daki metinlerde yaratıcı tanrılar olarak anılır. Khnum bazen "babaların babası" ve Neith "annelerin annesi" olarak anılır. Daha sonra Khnum-Re olarak da anılan Ra'nın ebeveynleri olurlar.[3]

Kaynakça değiştir

  1. ^ Shaw, Ian. The Oxford History of Ancient Egypt. Oxford University Press. 2000. 0-19-280458-8
  2. ^ a b c Wilkinson, Richard H., The Complete Temples of Ancient Egypt, Thames and Hudson, 2000, 0-500-05100-3
  3. ^ Kathryn Bard, Encyclopedia of the Archaeology of Ancient Egypt, Psychology Press, 1999