Anuket

Anuket

Anuket, Mısır mitolojisi'nde soğuk su dağıtıcısı olarak bilinmektedir. Mısır'ın Elephantine ve çevre kentlerinde Anukent'e tapılmıştır. Khnum'un kızıdır ve kutsal hayvanı Gazel'dir. Kafasında tüylü bir taç taşır. Anuka adıyla da bilinir.