Khliara

Khliara, (helen dilinde “ılık” demektir), Manisa iline bağlı Kırkağaç ilçesinin atası olan ama tam onun yerinde bulunmayan ilkçağ ve ortaçağ kentinin adı.Khlıara'nın tarihi hakkındaki bilgilerin kesin olmamakla beraber Kırkağaç ovasının ortasında höyük konumunda olduğu bilinmektedir.