Ana menüyü aç

Musevîlikte dini nikahta hahamın iki tanık huzurunda damada imzalatarak geline sunduğu güvence belgesi.

Süslenmiş bir ketuba örneği

Kocanın karısına karşı maddi yükümlülüklerini özetleyen ketuba, İsrail'de boşanma durumunda nafaka işlemleri için başvurulan temel belgedir.

Türkiye'de ise, dini nikahın Türk Medeni Kanunu'nda yeralmaması nedeniyle boşanma halinde isnad edilebilecek bir belge olarak addedilmez.

Türkiye'deki dini nikahlarda halihazırda geleneksel olarak tanzim edilmeye devam eden ketubaların süslenmesi ise, 1492'den sonra İber Yarımadası'ndan kaçarak Osmanlı Devleti'ne sığınan Sefarad Musevîlerinin getirdiği bir gelenektir. Bu gelenek, Türk tezhib sanatıyla karşılaşarak çeşitlenmiş ve günümüze kadar varlığını korumuştur.

Ayrıca bakınızDüzenle