Nafaka, boşanma veya ayrılık sonrasında bir tarafın diğer tarafa belli bir süre maddi destek sağlamasını ifade eder. Bu maddi destek, genellikle boşanma ile haksızlık oluşmasını önlemek ve tarafların ekonomik olarak dengeyi korumak amacıyla verilir. Nafaka, ülkeden ülkeye ve durumdan duruma farklılık gösterebilir.

Önemi değiştir

Nafaka, ayrılmış veya boşanmış kişilerin maddi destek sağlaması için önemlidir. Özellikle çocukların bakımı için verilen nafaka, çocukların ihtiyaçlarının karşılanması için hayati önem taşır. Nafaka, ekonomik olarak zayıf olan kişilere yardımcı olur ve yaşam standartlarını korumalarını sağlar.

Tarihi değiştir

Nafaka uygulaması, tarihi kaynaklara dayanmaktadır. Örneğin, Roma İmparatorluğu döneminde kadınlar, kocalarından boşandıktan sonra kendilerine bakacak bir erkek bulana kadar nafaka almaya hak kazanırlardı. Aynı zamanda, Ortadoğu'da nafaka, erkeklerin kadınlarına bakmak zorunda olduğu İslami kanunlarla sıkı bir şekilde düzenlenmiştir.

Türkiye'de Nafaka değiştir

Türkiye'de nafaka, Osmanlı döneminden beri var olan bir uygulamadır. Osmanlı Devleti döneminde kadınlar, boşandıkları zaman kocalarından nafaka almaya hak kazanırdı. Ancak bu nafaka, boşanan kadının kusurlu olup olmamasına bağlı olarak belirlenirdi.

Türkiye'de nafaka, Türk Medeni Kanunu (TMK) tarafından düzenlenmektedir. Boşanma sonrasında, mahkeme tarafından nafaka ödeme kararı verilebilir. Bu karar, boşanma sürecindeki mal paylaşımına ve çocukların velayetine de bağlı olabilir.

Nafaka Hesaplama

Türkiye'de nafaka, belirli bir hesaplama yöntemine göre hesaplanmaktadır. Nafaka miktarı, tarafların gelirleri, masrafları, yaşam standartları ve çocukların ihtiyaçları gibi faktörlere bağlı olarak belirlenir. Bu hesaplama, TMK'de belirtilen hesaplama yöntemi ile yapılır.

Türk Medeni Kanunu'nda (TMK) Nafaka Türleri
 • Sürekli Nafaka: Boşanma sonrası dönemde, bir tarafın diğer tarafa maddi destek sağlaması amacıyla ödenen nafakadır. Bu nafaka, bir tarafın ekonomik olarak zayıf olduğu durumlarda verilir. Örneğin, çocuk bakımı, yaşlılık veya engellilik gibi durumlarda sürekli nafaka ödenebilir.
 • Tedbir Nafakası: Boşanma sürecinde bir tarafın diğer tarafa maddi destek sağlaması amacıyla ödenen nafakadır. Tedbir nafakası, boşanma davası sürecindeki ekonomik ihtiyaçları karşılamak için verilir.
 • Yardım Nafakası: Boşanma sonrası çocukların bakımı için verilen nafakadır. Bu nafaka, çocukların yaşam standardının korunması amacıyla verilir.
 • İştirak Nafakası: Boşanma sonrası çocukların eğitimi ve bakımı için tarafların eşit oranda katkıda bulunması gerektiği durumlarda verilen nafakadır. İştirak nafakası, çocukların ihtiyaçlarının eşit bir şekilde karşılanması için verilir.
Nafaka Ödenmeme Durumları

Türkiye'de nafaka, belirli durumlarda ödenmeme hakkı bulunmaktadır. Örneğin, nafaka alan tarafın evlenmesi, çalışmaya başlaması veya gelir durumunun iyileşmesi gibi durumlarda nafaka ödeme durumu sona erer.

Kaynakça değiştir

 • Hukukihaber.net, "Nafaka Nedir? Nafaka Türleri Nelerdir?" https://www.hukukihaber.net/aile-hukuku/nafaka-nedir-nafaka-turleri-nelerdir-h27831.html
 • Türk Medeni Kanunu (TMK)
 • Türk Hukuk Sitesi, "Nafaka Nedir? Nafaka Türleri Nelerdir?" https://www.turkhukuksitesi.com/nafaka-nedir-nafaka-turleri-nelerdir/
 • FindLaw, "The History of Alimony" https://www.findlaw.com/family/support/alimony/the-history-of-alimony.html
 • Avukat Yardım, "Nafaka Nedir? Nafaka Türleri Nelerdir?" https://www.avukatyardim.com/nafaka-nedir-nafaka-turleri-nelerdir/
 • Hukuknedir.org, "Nafaka Nedir? Nafaka Türleri Nelerdir?" https://www.hukuknedir.org/nafaka-nedir-nafaka-turleri-nelerdir/
 • Avukatara.com, "Nafaka Nedir? Nafaka Türleri Nelerdir?" https://www.avukatara.com/nafaka-nedir-nafaka-turleri-nelerdir-avukatara-com/
 • AvenesTeker Blog, "Nafaka", https://www.avenesteker.com/post/nafaka-nafaka-t%C3%BCrleri
 • PrenuptialAgreements.org, "The Pros and Cons of Alimony Payments" https://www.prenuptialagreements.org/alimony/pros-cons-alimony-payments/
 • American Bar Association, "Alimony/Spousal Support" https://www.americanbar.org/groups/public_education/resources/law_issues_for_consumers/alimony/
 • LegalZoom, "What You Need to Know About Alimony" https://www.legalzoom.com/articles/what-you-need-to-know-about-alimony
 • Investopedia, "Alimony" https://www.investopedia.com/terms/a/alimony.asp