mk Корисникот зборува Македонски.
Bu kullanıcılar Makedonca konuşabilirler.