Karma Uyarmalı

Uyartım sargısı endüviye hem seri hem de paralel bağlanan motorlara karma uyarmalı (kompunt) motor denir.

YapısıDüzenle

Kompunt motorların seri ve şönt sargı olmak üzere iki uyartım sargısı vardır. Seri sargı endüviye seri bağlı olup, şönt alanı kuvvetlendirecek veya zayıflatacak yönde çalışır. Kompunt motorlar yapılışı bakımından şönt ve seri motorların birleşmesinden meydana geldiği için, özellikleri bu iki motorun karakteristik özelliğinin aynısıdır.