Karbonatit

Jacupiranga, Brezilyada bulunan bir magnetik karbonatit

Karbonatit, kalsit ve diğer karbonat minerallerince (dolomit ve ankerit gibi) zengin, manto kökenli olduğu kabul edilen nadir bir kayaç. Karbonatitler, sokulum yapmış kütleler, dayklar, konik örtüler ve nadiren de lavlar ve tefra şeklinde alkalilerce zengin kor kayaçlarla (nefelin, siyenit gibi) ilişkili olarak bulunur.