Kamuoyu

halkın benimsemiş olduğu, halkı tamamen ilgilendiren ortak görüş

Kamuoyu, halkın benimsemiş olduğu, halkı tamamen ilgilendiren ortak görüşe verilen isimdir. Özellikle Almanya, Fransa, Polonya gibi gelişmiş Avrupa ülkelerinde ve demokratik olarak yönetilen cumhuriyetlerde kamuoyu sistemi kullanılmaktadır.

Kamuoyu özü itibarıyla; hem belli bir konu hakkında toplumda oluşan yaygın inanç ve kanaat hem de bir denetim türüdür. Kamuoyu denetimi ancak demokratik toplumlarda gerçekleşmesi mümkün olan, kamu hizmetlerinden faydalanan bireylerin gerçekleştirdiği bir denetim türüdür. Kamu İdarelerinin görevlerini, hizmetlerini ve kaynaklarını, verimli ve etkili bir şekilde kullanmasını denetlemekte yargısal, siyasal ve yönetsel denetim mekanizmalarının yeterli olmadığı durumlarda, bu eksikliği tamamlamak için kamuoyu denetimine ihtiyaç duyulmaktadır. Kamuoyu denetimi; bireysel veya toplu olarak kamu hizmetinden faydalananların yazılı, sözlü olarak veya gösteri yaparak fikir ve düşüncelerini açıklamasıdır. Bu denetim yoluyla idarenin, hatalı eylem ve işlemini geri alması, gerçekleştirdiği işlem veya eylemin sonuçlarını tazmin etmesi, eylem ve işlemin hizmetten faydalananların istekleri doğrultusunda yeniden düzenlenmesi talep edilir.[1]

Kaynakça değiştir

  1. ^ Turan YELTEKİN Kamu İç Denetçisi (E. Uzman/Denetmen/Müfettiş) Mersin Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora Öğrencisi