Kabilecilik

Kabileler ya da aşiret yaşam tarzları tarafından örgütlenme ya da onları savunma durumu

Kabilecilik, kabile ya da kabile yaşam tarzları tarafından örgütlenilen ya da bu anlayışı savunan devlettir. İnsanın evrimi kitlesel toplumların aksine küçük gruplarda meydana gelmiştir ve insanlar doğal olarak sosyal bir ağı sürdürmektedir.