Kıyâmet Suresi

(Kıyâme Sûresi sayfasından yönlendirildi)

Kıyamet Suresi, (Arapça: سورة القيامة) Kur'an'ın 75. suresidir.[1] Sure 40 ayetten oluşur.[2]

Kıyâmet Suresi
سورة القيامة
Sınıfı Mekki
İsmin anlamı ölümden sonra dirilme
Sayısal bilgiler
Sure numarası 75
Ayet sayısı 40
Kelime sayısı 164
Harf sayısı 664

Mekke'de Kari'a Suresi'nden sonra indirildiğine inanılan sure ismini ilk ayette geçen ve ölümden sonra dirilme anlamına gelen "kıyame" kelimesinden alır.[3]

Kıyamet Suresi'nde kıyamet gününden, insanların öldükten sonra yeniden diriltileceklerinden, peygamberin kendisine vahiy geldikten sonra onu nasıl okuyacağından, günah işleyenlerin kıyamet günündeki durumlarından, insanların başıboş bırakılmadıklarından bahsedilir.

KaynakçaDüzenle

Önce nüzûl eden sure:
Kari'a Suresi
  Kıyâmet Suresi'nin tam metni Sonra nüzûl eden sure:
Hümeze Suresi
Mushaf sırasına göre sureler