Kısa dönem mikroekonomide ve makroekonomide farklı anlamlar ifade etmektedir. Mikroekonomik anlamda üretici bir firma açısından kısa dönem üretim faktörlerinden yani girdilerinden en az birinin sabit olduğu, diğerlerinin değiştirilebileceği uzunluktaki üretim periyodudur. Bu periyotta sabit faktör genellikle sermaye olurken, değişken faktör de emektir. Makroekonomik anlamda kısa dönem, ekonomik aktörlerin enflasyon eğilimlerine ve bütçe açıklarına müdahale edebileceği uzunluktaki zaman periyodudur.