Bütçe açığı

Maliye
Finans ve Vergi 
Vergilendirme

Gelir vergisi · Bordro vergisi
SKV · Damga vergisi · ADV
Satış vergisi · KDV · ÖTV · Düz oranlı vergi
Vergi, gümrük ve ticaret
Vergi cenneti

Vergi Oranı

Vergi oranı · Nisbi vergi
Artan oranlı vergi · Azalan oranlı vergi
Vergi avantajı · Maktu vergi
Verginin aşırı yükü

Ekonomi politikaları
Finans

Finansal piyasalar
Finansal piyasa aracıları
Yönetim · Bireysel
 · Düzenleme

Banka

Kısmi rezerv · Tam rezerv
Serbest bankacılık · İslami Bnkacılık
Tasarruf mevduatı

Bütçe açığı, devletin bütçe giderlerinin, gelirlerinden fazla olması durumunda ortaya çıkan açığı gösterir[1]. Bütçe açığı, bütçe dönemi içinde ortaya çıkan beklenmedik harcama artışlarından kaynaklanabileceği gibi bütçeler dönem başında da açık vererek başlamış olabilir. Bu durumda bütçe açığı, borçlanma ya da para basma yoluyla karşılanır[2].

Keynes, 1929 Ekonomi Buhranı'nın tüm dünyada neden olduğu durgunluk sonrasında esnek bütçe politikasını önermiştir. Denk bütçe uygulaması yerine, bütçenin belli bir konjonktür içerisinde denk olması gerektiğini öne sürmüştür. Keynes, devletin kriz dönemlerinde kamu harcamalarını arttırıp bütçe açığı vermesini, normal dönemlerde ise yatırımları verimli hale getirip bütçe açığının kapatılmasını savunmuştur[3].

KaynakçaDüzenle

  1. ^ "Bütçe Açığı ve Cari Açık Nasıl Finanse Edildi?". KENDİME YAZILAR. 25 Şubat 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Ekim 2021. 
  2. ^ "İktisat Sözlüğü - Bütçe Açığı". 19 Ekim 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Ekim 2021. 
  3. ^ DİLEYİCİ, Dilek; ÖZKIVRAK, Özlem (2010). "Bütçe Anlayışındaki Değişim Süreci: Denk Bütçe İlkesinin Erozyonu ve Açık Bütçe Politikası". Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi. 2 (1). dergipark. s. 23. 18 Ekim 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Ekim 2021.